De klassieke theorieën van Freud

Gerelateerde afbeelding

Alfred Ad/er (1870-1937) Ook Alfred Adler, een tijdgenoot van Freud, gaat op de ervaringen in de kinderjaren diepgaand in. Met name op het machtsmotief wordt grote nadruk gelegd. Met macht bedoelt Ad/er Adler dan: de geschiktheid om anderen zich zo te laten gedragen als men wil dat ze het doen (manip ul eren). Hij verwijst hierbij naar het schreeuwen en het onwillige gedrag van kleuters om anderen tot iets te dwingen. Om elk misverstand te voorkomen wijzen we erop dat Adler niet uitgaat van een absoluut machtsstreven. Hij gaat uit van een streven naar kantoorruimte huren rotterdam het opheffen van een zekere mate van hulpeloosheid. Omdat hulpeloosheid bij een kind in een wereld van volwassenen bijna een kwestie van erop of eronder betekent, blijven deze tekenen duidelijk zichtbaar in het gedrag van volwassenen. Deze tekenen blijven zelfs zichtbaar wanneer er voor deze ‘struggle for life’ geen reden meer aanwezig is. Bij leidinggevenden vindt men dit terug wanneer zij uit gebrek aan voldoende persoonlijk overwicht naar machtsmiddelen grijpen. Vanuit deze stelling ontwikkelt Adler dan de overbekende theorieën over minderwaardigheidscomplexen of compensatie daarvoor.
Robert W. White De klassieke kantoorruimte huren utrecht theorieën van Freud en Adler zijn door latere psychologen van vele aanpassinWhire gen voorzien. Robert W. White vindt met name de benadering van de ‘mens als een verzameling van instincten’ wat al te simplistisch. Naar zijn mening mag men aan de drang van de mens om zijn omgeving te leren kennen niet zonder meer voorbijgaan. Waar Freud uitgaat van comfort zoekende instincten en Adler het machtsstreven beklemtoont, zoekt White het dan ook meer in de behoefte om de omgeving te leren kennen. De mens wil, volgens White, de dingen meer doen gebeuren dan deze kantoorruimte huren amsterdam passief af te wachten. Dit verlangen om de omgeving te ‘exploreren en te beheersen’ noemt hij het competentiemotief.
Bij een kind wordt dat al zichtbaar wanneer het met zijn vingers de omgeving zoekend aftast. Geleidelijk aan leert het kind zijn mogelijkheden kennen. Van de ervaringen hiermee zal het afhangen of het kind later de toekomst optimistisch tegemoettreedt, in het besef dat het met gezond verstand en doorzettingsvermogen het een heel eind zal schoppen, dan wel aarzelend kantoorruimte huren schiphol de situaties op zich af zal laten komen. In de wijze van uitoefening van het vakmanschap ziet White een afspiegeling van dit competerniemotief. Beroep en functie zijn dan ook, als betaalde arbeid, gebieden waarop de mens zich zal kunnen bewijzen.