De interne doelen

De interne doelen richten zich vooral op het personeel. De symboliek van de bedrijfshuisvesting kan de signalen versterken die de manager aan zijn personeel wil afgeven. 388 H UISVESTINGSMANAGEMENT 1 1 .S Sommige auteurs merken echter op dat managers veel minder bekwaam zijn in de besluitvorming met betrekking tot huisvesting dan in de besluitvorming over producten en dienstverlening, strategievorming, afzetgebieden enz. De manager zou zich deze vaardigheden meer eigen moeten maken, of de architect expliciet moeten wijzen op de invloed van wijzigingen in het ontwerp op de bedrijfsorganisatie. Een probleem is wel dat architecten dezelfde uitgangspunten op een verschillende wijze in het gebouw kunnen vertalen. Zo hebben de architecten Alberts en Herzberger dezelfde visie: het personeel dient een eigen werkplek te hebben waar men zich prettig voelt. Bij Alberts leidt dit tot een ‘ingericht’ gebouw, dat zijn gezelligheid zelf uitstraalt door middel van nisjes en kleurgebruik, enz. Herzberger komt echter uit op een ‘kaal’ gebouw, dat zijn gezelligheid krijgt door de mensen die erin werken. Een ander voorbeeld. Het verschil tussen het Groninger Museum en het Bonnefanten Museum. Mendini heeft het Groninger Museum ontworpen met een nadruk op het gebouw zelf. In het Bonnefanten Museum ligt goedkoop kantoor huren rotterdam┬áde nadruk op de kunst in het gebouw. Niet de architect maakt het gebouw tot een museum, maar de dingen die er hangen. Zo zien we dat de architectkeuze en de samenwerking tussen architect en manager belangrijk is om te komen tot een optimale huisvesting van de organisatie. De externe doeleinden van architectuur richten zich vooral op de marketing van het bedrijf, de identiteit en representativiteit van het bedrijf voor de buitenwereld. Vooral bij banken, verzekeraars en bedrijven in de goedkoop kantoor huren utrecht zakelijke dienstverlening is dit van groot belang. Ze leveren geen herkenbare producten of diensten. Zij moeten het daarom hebben van het imago van het hele bedrijf. Bedrijfshuisvesting wordt dan een onderdeel van het PR-beleid van de organisatie. 11.4.6 Marktpartijen In het hoofdstuk over strategie zijn de concurrentieanalyse en de waardeketen van Porter besproken. Hieruit bleek dat de omgeving van de organisatie veel marktpartijen telt. Zo staan in de concurrentieanalyse de klanten, leveranciers en concurrenten in de sector centraal. Uit de waardeketen bleek dat goedkoop kantoor huren amsterdam huisvestingsmanagement een proces is dat de primaire processen ondersteunt. De kwaliteit van de primaire en de ondersteunende processen bepaalt uiteindelijk de winstmarge die de organisatie op haar producten weet te realiseren. Mobach en Rogier stellen nu dat de afnemers en concurrenten de belangrijkste marktpartijen vormen van de organisatie. Het exterieur en interieur van de bedrijfshuisvesting goedkoop kantoor huren schiphol biedt de manager dan een middel om zich van zijn concurrentie te onderscheiden. Zo zijn interieurs in de detailhandel van groot belang, zeker nu consumenten steeds meer recreatief winkelen. Exterieurs zijn ook van groot belang. Voorbeelden zijn het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam en van Interpolis in Tilburg.