De integratiestijl

Gerelateerde afbeelding

De integratiestijl: hiervan is sprake indien de manager zijn werk afstemt integratiestijl met het werk van andere managers. De manager maakt minder gebruik van zijn macht en meer van allerlei motivatietechnieken. 3 De afscheidingsstijl: hierbij hecht de manager veel waarde aan procedu- afscheidingsstijl res, richtlijnen, methoden en systemen. Het gaat dan veelal om routinematige kantoor huren rotterdam zaken die conform bepaalde voorschriften kunnen worden opgedragen en uitgevoerd. 4 De toewijdingsstijl: de manager is veelal een vakspecialist die leiding geeft toewijdingsstijl aan ondergeschikten die in korte tijd grote hoeveelheden werk moeten verzetten. Dit type leiderschap toont vaak trekken van autocratie, dat wil zeggen onbeperkte alleenheerschappij.
Reddin stelt dat positie 9.9, van Blake en Mouton, die Reddin de integratiestijl noemt, niet altijd de optimale situatie is maar dat deze afhankelijk is van de mate van effectiviteit van de leider(schapsstijl). Deze effectiviteit is echter kantoor huren utrecht afhankelijk van de situatie waarin leiding moet worden gegeven.
Volgens Reddin dienen leidinggevenden over bepaalde eigenschappen te bezitten die hun optreden in verschillende situaties effectief kunnen maken. Het gaat hierbij onder meer om: • Stijlbewustheid: hiermee wordt bedoeld dat de leidinggevende zich be- stijlbewustheid wust is van zijn eigen stijl van leiding geven en deze ook kan beoordelen. • Situationele gevoeligheid: de leidinggevende zal iedere situatie moeten situationelegevoeligheid kunnen kantoor huren amsterdam taxeren en beoordelen.
• Stijlflexibiliteit: het vermogen om de leiderschapsstijl aan te passen aan een (veranderde) situatie. • Veranderingsvaardigheid: de vaardigheid om de situatie op een zodanige wijze te veranderen dat deze effectiever kan worden bestuurd.
Aan de hand van een analyse van de situatie blijkt welke leiderschapsstijl het meest effectief zal zijn. Een meer of minder kantoor huren schiphol effectieve toepassing van deze leiderschapsstijl leidt tot de, in figuur 6.8, opgenomen managerstypen.
De kern van deze theorie is dat de manager zijn leiderschapsstijl in overeenstemming moet brengen met de eisen die vanuit de situatie worden gesteld.