De immateriele productiviteit

We leven al lang niet meer in de tijd van Taylor, waarin de schaarse hersenen moesten denken voor de ongeschoolde massa. In de loop der tijd hebben mensen meer kennis en vaardigheden verworven, waarvan het ‘industriele model’ slecht gebruik heeft kunnen maken. In de jaren kantoorruimte huren rotterdam¬†zeventig schetste een personeelsmanager mij eens de situatie van een medewerker in een eenvoudige productiefunctie. ‘Ik weet dat hij in zijn vrije tijd voorzitter is van de carnavalsvereniging. Dat betekent dat hij in staat is een ingewikkeld project te co√∂rdineren met een doorlooptijd van vier maanden, waarbij tientalten mensen zijn betrokken. En hier mag hij alteen maar doen wat hem wordt opgedragen.’ We hebben gezien hoe in diezelfde jaren zeventig de ‘proeftuinen’ in het kantoorruimte huren utrecht kader van de ‘Humanisering van de arbeid’ uitpakten. Uitbreiding van de beperkte experimenten met de verborgen capaciteiten van mensen op grotere schaal werd onmiddeltijk beschouwd als een bedreiging voor het kennismonopolie van het management. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en aangeland in het tijdperk van de herseneconomie. De technologische infrastructuur van onze samenleving, in combinatie met het toenemend aantal kenniswerkers, vergt juist een productiestelsel dat een optimaal beroep doet op de productieve capaciteiten van mensen. Die zouden tot uitdrukking moeten komen in een groei van de immateriele productiviteit. Dat deze groei stagneert is een belangrijke indicatie dat het model van bevel en controle de vooruitgang belemmert. De managementfunctie is in kantoorruimte huren amsterdam toenemende mate abstract geworden. Taylors wetenschappelijke manager kende elk detail van het productieproces. Zijn taak was om de arbeiders te leren hoe zij hun inspanningen konden omzetten in een maximaal resultaat. Tegenwoordig worden grote aantalten begaafde jonge mensen opgeleid voor het managementberoep, zonder relatie tussen de managementfunctie en het primaire proces. Zij hebben kantoorruimte huren schiphol geleerd abstracte modelten toe te passen die erop zijn gericht ieders productiviteit zichtbaar en meetbaar te maken. Maar die modelten dragen niet bij tot het mobiliseren van de productieve vermogens van mensen.