De hersenactiviteit

De hersenactiviteit van de deelnemers werd bij al hun beslissingen vastgelegd. Later werden de proeven in twee categorieën uiteengelegd: I. proeven waarbij de keuze van de proefpersoon overeenstemde met het kader: – gaf voorkeur aan zekerheid in de versie van behouden; – gaf voorkeur kantoor huren rotterdam aan de gok in de versie van verliezen. 2. proeven waarbij de keuze niet overeenstemde met het kader.
De opmerkelijke resultaten illustreren de mogelijkheden van het nieuwe onderzoeksgebied neuro-economie, het onderzoek naar wat er in iemands hersenen gebeurt terwijl hij beslissingen neemt. Neurowetenschappers hebben duizenden van deze experimenten uitgevoerd en geleerd om te verwachten dat bepaalde hersengebieden ‘oplichten’ – door toegenomen zuurstofvoorziening als aanwijzing van verhoogde zenuwactiviteit – afhankelijk van de aard van de taak. Verschillende gebieden worden actief wanneer de proefpersoon respectievelijk een object bekijkt, zich voorstelt tegen een bal te trappen, een gezicht kantoor huren utrecht herkent of aan een huis denkt. Andere gebieden lichten op wanneer de proefpersoon emotioneel wordt geprikkeld, zich in een conflictsituatie bevindt of zich concentreert op het oplossen van een probleem. Hoewel neurowetenschappers zich zorgvuldig onthouden van uitspraken als ‘dit deel van de hersenen doet dit of dat’, hebben ze veel geleerd over de ‘persoonlijkheden’ van verschillende hersengebieden en dragen analyses van hersenactiviteit steeds beter bij aan psychologische kantoor huren amsterdam interpretaties. Het onderzoek naar kadereffecten heeft drie belangrijke uitkomsten opgeleverd: I. Een gebied dat in verband staat met emotionele prikkeling (de amygdala) was meestal actief wanneer de keuzen van proefpersonen met het kader overeenstemden. Dit is precies wat we zouden verwachten wanneer de emotioneel beladen woorden behouden en verliezen een directe geneigdheid tot stand brengen om de kantoor huren schiphol zekerheid te benaderen (wanneer deze als in winst wordt ingekaderd) of te vermijden (wanneer hij wordt ingekaderd als een verlies). De amygdala wordt zeer snel aangesproken door emotionele prikkels en is een aannemelijke verdachte voor betrokkenheid van Systeem I.