De eenvoudige managementtaken

Het wegsnijden van de eenvoudige managementtaken leidde niet zozeer tot de verplaatsing van oude functies als wel tot het scheppen van een groot aantal nieuwe kantoorfuncties, sterk gedifferentieerd en met een lage status. Als gevolg van de toenemende complexiteit van het kantoorruimte huren rotterdam productiesysteem ontstond er naast de fabriek een nieuw ‘administratief productiesysteem’. Binnen de categorie werknemers verschoof het werk van de productie naar de administratieve taken. In 1889, voor de invoering van het taylorisme, werkten in de Amerikaanse verwerkende industrie 348.000 personen in administratieve kantoorruimte huren utrecht functies tegen 4-496.ooo in de productie -een verhouding van 7 ,7°/o . In 1947, na een halve eeuw taylorisme, bedroegen deze aantallen respectievelijk 2.578.000 en 11.916.000 – 21,6 administratieve medewerkers op 100 productiearbeiders.27 Taylors systeem bleek evenzeer van toepassing op de mechanisering en rationalisering van het kantoorwerk. Meer dan enige andere factor heeft de introductie van de schrijfmachine omstreeks 1870 daartoe bijgedragen. Deze vroege kantoormachine kon worden bediend door mensen – bij voorkeur vrouwen-die over veel minder kennis en opleiding beschikten dan de jarenlange ervaring, algemene ontwikkeling en kennis van het zakenleven waarover een 19e-eeuwse klerk moest beschikken. Er bestaat een kantoorruimte huren amsterdam rechtstreeks verband tussen de mechanisering van het kantoor en de scheiding tussen denken en doen, de ‘routinisering’ en splitsing van taken en de feminisatie van het administratieve werk aan het begin van de 2oe eeuw. Zuboff citeert een kantoorruimte huren schiphol handboek uit de jaren twintig over Office Management: ‘In een woord samengevat, het doel van het nieuwe concept van kantoormanagement is vereenvoudiging.’28