De echte profeet van de efficiency

Uiteindelijk werd Taylors leven verzuurd door parlementaire hoorzittingen over de sociale effecten van zijn methoden. Zelfhad hij daar een duidelijke opvatting over. ‘Er is veel gezegd over mensonterende werkomstandigheden. De kantoorruimte huren rotterdam schrijver heeft een grote sympathie voor hen die overwerkt zijn, maar in het algemeen een grotere sympathie voor hen die onderbetaald zijn.’ Niettemin werd hij algemeen beschouwd als een vijand van de arbeider. Zo overkwam het Weisbord in 1980, toen hij de aandacht vestigde op Taylors rol als sociaal hervormer, dat hij er door een woedende vakbondsman van werd beschuldigd hem ‘te destaliniseren’. 8

Je zou Taylor kunnen zien als kantoorruimte huren utrecht Johannes de Doper, de heraut die de komst aankondigde van de echte profeet van de efficiency: Henry Ford (1863-1947). Zo werd het zeker in die tijd gezien. Aldous Huxley laat in zijn utopische roman Brave New World (1932) de tijdrekening beginnen in het jaar F, 1908, toen Ford zijn Model-T lanceerde. De jaren ‘BF’ worden beschreven als een duistere tijd, zoals het beeld dat lange tijd over de Middeleeuwen heeft bestaan. Ford paste de nieuwe organisatieprincipes consequent toe op de automobielfabricage en voegde daar een cruciale innovatie aan toe: de lopende band. Auto’s werden in die tijd geproduceerd op dezelfde wijze waarop nu een schip wordt gebouwd: het object ligt stil terwijl kantoorruimte huren amsterdam werklieden eromheen lopen en het fasegewijs opbouwen. Fords introductie van de lopende band was zeker een revolutie: het object beweegt langs een reeks opeenvolgende werkplekken en de arbeider blijft op zijn plaats. Hij had het voorbeeld van de slachthuizen van Chicago, waar karkassen langs een productielijn werden getransporteerd en in steeds kleinere delen werden gehakt. Maar dan nog vergt het een geniale kantoorruimte huren schiphol ingeving om in te zien dat het proces ook in omgekeerde volgorde kan worden uitgevoerd, van kleine onderdelen naar een compleet eindproduct.