De beste tayloristische traditie

Wat motiveert mensen voor dit werk? ‘lk denk dat de functiecertificering, die een waardering voor het werk uitdrukt, een belangrijke factor is. Werkinhoudelijk zijn er twee belangrijke factoren.We bespreken regelmatig de ontwikkeling van onze medewerkers. Ben ik een goede operator1 Heb ik mijn kantoorruimte huren rotterdam dienst kunnen verlenen? Soms is de instructie nog niet helder, omdat de opdrachtgever zelf nog niet weet wat het probleem precies is. Dat zijn niet de meest motiverende gesprekken, en dat merken we ook. Zoiets moet je niet de hele dag doen. Maar problemen van mensen oplossen is heel motiverend. ‘De tweede factor is het sociale aspect in het arbeidsproces. Er is ruimte voor een praatje tussen twee gesprekken en we hanteren geen strakke pauzetijden. We laten veel over aan de eigen kantoorruimte huren utrecht verantwoordelijkheid van mensen.’
•
Als we het werk in een callcenter beschouwen als typerend voor de ‘informatieeconomie’, waarin verschilt het dan van werk in de oude ‘industriele economie’? Allereerst springt een aantal overeenkomsten in het oog. Het werk is kortcyclisch van aard. Een gemiddelde tijdcyclus van drie minuten is nog steeds erg kort. Dat brengt een zware psychische belasting met zieh mee, net als bij het werk aan de lopende band. Daardoor is het werk volgens het management zelf eigenlijk niet een volle werkdag lang vol te houden. Deeltijdwerk is de oplossing, zodat het kantoorruimte huren amsterdam regeneratieproces in eigen tijd plaatsvindt. Het verloop van het ‘productieproces’ is tot in detail gestructureerd en alle kennis daarover is ‘het eigendom van het management’, in de beste tayloristische
traditie. Het script schrijft in detail de inhoud van het gesprek voor en de wijze waarop het verloopt, wordt ‘gemonitord’ door zowel de teamleider als de opdrachtgever. De opdrachtgever bemoeit zieh met het proces kantoorruimte huren schiphol omdat hij, anders dan in het geval van een fabriek, geen product heeft waarvan hij de kwaliteit kan beoordelen. In de dienstensector is het proces zelf het ‘product’.