De belangrijkste ontwikkeling

De belangrijkste ontwikkeling in dit veld van onderzoek sinds het oorspronkelijke werk van Meehl is het beroemde artikel ‘The Robust Beauty of lmproper Linear Models in Decision Making’ van Robyn Dawes.8 De meest gebruikte statistische werkwijze in de sociale wetenschappen is gewichten aan verschillende voorspellers toekennen door een algoritme met de naam kantoor huren rotterdam meervoudige regressie te volgen dat tegenwoordig in veelgebruikte software is ingebouwd. De logica van meervoudige regressie is onaantastbaar: dit algoritme leidt tot de optimale formule om een gewogen combinatie van voorspellers samen te stellen. Dawes stelde echter vast dat dit complexe statistische algoritme weinig of geen waarde toevoegt. Je kunt net zo goed een verzameling scores kantoor huren utrecht selecteren die enige validiteit bezitten voor het voorspellen van de uitkomst en de waarden aanpassen om ze vergelijkbaar te maken (aan de hand van standaardscores of rangordes). Een formule die deze voorspellers met gelijke gewichten combineert, is waarschijnlijk net zo nauwkeurig bij het voorspellen van nieuwe gevallen als de meervoudige-regressieformule die optimaal was in de oorspronkelijke steekproef. Recenter onderzoek is nog verder gegaan: formules die aan alle voorspellers gelijke gewichten toekennen, zijn vaak superieur omdat ze niet beïnvloed kunnen worden door toevallige omstandigheden bij het samenstellen van de steekproef.9 Het verrassende succes van een benadering met gelijke gewichten heeft een belangrijke praktische implicatie: het is kantoor huren amsterdam mogelijk nuttige algoritmen te ontwikkelen zonder enig voorafgaand statistisch onderzoek. Eenvoudige formules met gelijke gewichten op basis van bestaande cijfers of gezond verstand zijn vaak zeer goede voorspellers van significante uitkomsten. In een gedenkwaardig voorbeeld toonde Dawes aan dat de stabiliteit van een huwelijk goed voorspeld wordt door de formule:
Stabiliteit van een huwelijk = frequentie van vrijen – frequentie van ruzie maken
Je hebt liever niet dat je met deze formule uitkomt op een negatief getal. De belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat een algoritme dat op de achterkant van een envelop wordt gekrabbeld, vaak kantoor huren schiphol goed genoeg is om het op te nemen tegen een formule met optimale gewichten en zeker goed genoeg om het oordeel van een expert te overtreffen. Deze logica kan worden toegepast op vele gebieden, uiteenlopend van de selectie van aandelen door portefeuillemanagers tot de keuze van een medische behandeling door artsen of patiënten.