De administratieve verwerking

De administratieve verwerking is geconcentreerd op zeven plaatsen in het land. ‘We hebben de administratieve taken weggehaald bij medewerkers en ondergebracht bij een aparte afdeling fulflllment en operations.Yroeger gebeurde dat in het kantoor, maar daar vindt het contact met de klant kantoorruimte huren rotterdam plaats.Als je mensen dan ook nog
belast met administratieve taken dan gaat dat ten koste van het directe contact met de klant. En omdat gelijksoortige activiteiten, zoals in het back office, worden gebundeld, ontstaat een hogere professionaliteit in dat type werk.’ Naast de bankshops zijn tachtig advieskantoren gevormd, die kantoorruimte huren utrecht specialistische adviezen verstrekken aan particulieren en kleinere en middelgrote ondernemingen. De echt grote klanten worden via een afzonderlijk kanaal bediend. Zo’n 35% minder kantoren, 30% minder personeel -dat zijn ongeveer de verhoudingen.
Kern van de operatie was de vrijwillige vertrekregeling, voorafgaand aan de uitvoering van de herstructurering. Aan de medewerkers is eerst duidelijk voorgehouden hoe de nieuwe structuur eruit zou zien en wat daarin van hen zou worden verwacht. De vraag was vervolgens: ‘Zie je jezelf werken kantoorruimte huren amsterdam binnen die nieuwe bank? En zo ja, wat zou je daarin het liefste willen doen?’ ‘Het opmerkelijke was dat je mensen de mogelijkheid gaf een keuze te maken voor werk binnen of buiten de bank, op een moment dat voor hen nog niet duidelijk was of de bank in de nieuwe organisatie een andere functie voor hen zou hebben’, vertelt Daan Leeman, bestuurder van de vakbond De Unie. ‘Als mensen al van plan waren de bank te verlaten, bood deze regeling een financiele steun in de rug. Ons doel was te bereiken dat zo min mogelijk mensen door de reorganisatie getroffen zouden worden. Hoe meer er vrijwillig zouden vertrekken, des te minder er door de reorganisatiemolen hoefden te gaan.’ De bank wilde daarbij echter een uitzondering maken voor een deel van het personeelsbestand, met het oog op de continu’iteit van de bedrijfsvoering. Zij werden uitgesloten kantoorruimte huren schiphol van de vrijwillige vertrekregeling, in ruil voor de zekerheid van een passende functie in de nieuwe organisatiestructuur. De overigen – drie kwart van het totale personeelsbestand – kreeg die garantie niet. Zij konden gemist worden, zo luidde volgens velen kantoorruimte huren schiphol de impliciete boodschap. Hoewel de bank deze woorden nooit heeft gebruikt, is het onderscheid tussen ‘misbaren’ en ‘onmisbaren’ daarna een eigen leven gaan leiden en heeft, aldus Leeman,’enorm veel kwaad bloed gezet’.