De 90/10 regel

Voor het berekenen van een nominale kasstroom passen we de volgende methode toe: Gegeven zijn: – CFo, de kasstroom op prijspeil – i, de Uaarlijkse) index – wat is dan de nominale kasstroom CFt? CFi = CFa(I +i ) ‘ HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 25 Deze vergelijking geldt als de index i over de hele periode gelijk is. Is dat niet het geval dan is de vergelijking de volgende: N ei:; = elb 111 + i1 t=! In de vergelijking staat het goedkoop kantoor huren rotterdam symbool TT (de Griekse letter P) voor de productfunctie. De productfunctie representeert het volgende: N IT1+it =(l + i1 )(l + i2) . . . (l + it ) t=! Bij het berekenen van een nominale kasstroom moeten we ons goed bewust zijn van de tijdstippen waarop de kasstromen vallen. Valt een kasstroom aan het begin van een periode, aan het eind van een periode, of bijvoorbeeld midden in een periode. Dit gegeven heeft invloed op de hoogte van de nominale kasstroom. Stel een kasstroom valt in de periode t, dan gelden respectievelijk de volgende vergelijkingen voor begin, einde en midden periode: e= elb(l + i) t-1 e = elb(l +i)1 ei:; = elb(l + ir-o.s Een getalvoorbeeld: stel de goedkoop kantoor huren utrecht contracthuur per mz VVO die aan het eind van het eerste jaar moet worden betaald is 1 50. De huur wordt jaarlijks aangepast met een inflatie van 2 % . Wat is de contracthuur die aan het einde van het vijfde jaar moet worden afgerekend? Huur5 =HUU1î (1 + i)4 = 150(1,02}4: ::: 162 (t is in dit geval gelijk aan 5 minus 1 is 4) In dit boek ronden we bedragen af op 0 decimalen en percentages op 1 decimaal. Het teken “‘ geeft aan goedkoop kantoor huren amsterdam dat de berekende contracthuur van 1 62 afgerond is. Niet afgerond is de huur gelijk aan 1 62,4. midden eind 4 tijdvakken begin FIGUUR 2.2: IN EEN KASSTROOMSCHEMA HET TIJDSTIP VAN EEN KASSTROOM AANGEVEN 26 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN In een kasstroomschema kunnen we zo nodig ook duidelijk aangeven op welk moment binnen een tijdvak een kasstroom plaatsvindt. In figuur 2.2 geven we dat weer. Het juist uitwerken van de nominale kasstromen van een project kan binnen vastgoedvraagstukken complex zijn. Ook hier geldt de goedkoop kantoor huren schiphol bekende 80/20 regel: 80% van het rekenwerk gaat zitten in het juist berekenen van de kasstroom. De resterende 20% wordt gebruikt om op basis van die kasstromen afgeleide gegevens te berekenen zoals de contante waarde, de eindwaarde. Voor complexe projecten kunnen we misschien beter spreken van de 90/10 regel.