Concurrentievoordeel

Gerelateerde afbeelding

Werkterreinen werkterreinen Bij dit aspect wordt vastgesteld welke de werkterreinen zijn die de organisatie kent. Zo kan de totale omzet gesplitst worden naar productgroepen, markten, distributiekanalen, landen, enzovoort. Het aantal mogelijkheden is hier zeer groot. Het is van belang vast te soorten opsplitsingen stellen welke soorten opsplitsingen het relevantst zijn, omdat het kantoorruimte huren rotterdam verzamelen en bewerken van de gegevens soms vrij veel tijd kost. Heel nuttig ook is de winstgevendheid van die verschillende werkterreinen vast te stellen. fl.J.l;!:lfl!•i Vaak komen uit deze analyses verrassende nieuwe inzichten naar voren. Zo kon eens een bedrijf op grond van deze stap vaststellen dat de winstgevendheid van de verschillende afnemerscategorieën zeer uiteenliep. Eén klantengroep leverde 50% meer winst per eenheid product op dan de minst renderende. Door 10% meer aan
de meest winstgevende klanten te verkopen en minder aan de ‘slechte’ categorie kon de winst op spectaculaire wijze kantoorruimte huren utrecht verbeterd worden. Het verzamelen van het cijfermateriaal had enige dagen gekost. Het effect op de winst was vergelijkbaar met dat van een omzetstijging van ongeveer 50%.
Bij dit aspect van het huidige strategische profiel probeert men vast te stellen hoe de organivoorsprong op de concurrent salie denkt de klant aan zich te binden om zo een voorsprong op de concurrent te kunnen krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de concurrentieslag te winnen. Zo kan men de concurrent verslaan omdat men de laagste prijs voor het product vraagt. Andere kantoorruimte huren amsterdam organisaties zullen er echter naar streven een voorsprong te krijgen door een product (met daarbijbehomeerwaarde rende diensten) aan te bieden dat een duidelijke ‘meerwaarde’ heeft boven dat van de andere aanbieders in de markt. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de verschillen in strategie tussen Mercedes Benz en BMW aan de ene kant en Skoda en Lada aan de kantoorruimte huren schiphol andere kant.
Synergie is het voordeel (soms ook een nadeel) dat ontstaat doordat twee activiteiten gezamenlijk worden verricht. Er is dan sprake van het zogenoemde 2 + 2 = 5-effect. Dit effect ontstaat bijvoorbeeld bij een bedrijf dat zijn verkoopstaf verschillende producten laat verkopen.