Beslissingstermijn en aanhouden beslissing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk Het is ongewenst dat een bouwplan afwijkend van een vastgesteld exploitatieplan winkel huren rotterdam gerealiseerd kan worden voordat het exploitatieplan onherroepelijk is omdat het doel van het exploitatieplan daardoor gefrustreerd kan worden. De aanhouding van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning duurt totdat het exploitatieplan onherroepelijk is. Niettemin kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning verlenen indien een ingesteld beroep geen gevolgen kan hebben voor de toetsing van het bouwplan of de aan de bouwvergunning te verbinden voorschriften, dan wel
deze gevolgen naar het winkel huren utrecht oordeel van burgemeester en wethouders niet opwegen tegen het belang dat met verlening van de bouwvergunning is gediend.
Ad 3 Beschermde stads- en dorpsgezichten Sommige stads- en dorpsgezichten zijn het waard op grond van de Monumentenwet 1988 te worden aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Na deze aanwijzing stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan of beheersverordening vast ter bescherming van het stads-of dorpsgezicht. Het gevolg van de aanwijzing is dat de beslissing op aanvragen voor een bouwvergunning wordt aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan of de beheersverordening ter bescherming van het stads- of winkel huren amsterdam dorpsgezicht in werking is getreden (art. 51 lid 2 Wonw). De aanhoudingsplicht geldt niet voor bouwwerken die normaal gesproken bouwvergunningsvrij zijn, maar vanwege · het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of · omdat ze plaats vinden in, op, aan of bij een monument toch aan een (lichte-) bouwvergunning gebonden zijn (art. 43 lid 2 Wonw).
Omdat voor bouwen in opdracht winkel huren schiphol van de gemeente of dat behoort tot gewoon onderhoud geen bouwvergunning nodig is, geldt ook daarvoor geen aanhoudingsplicht.