Asset management

Asset management is het beheren van een portfolio van vastgoed met als doel het optimaliseren van rendement gegeven een bepaald risicoprofiel. De asset managers maken afwegingen voor aankoop, verkoop, aanpassen huurbeleid, bijinvesteringen en desinvesteringen. Dergelijke vergaderruimte huren rotterdam beslissingen zijn gebaseerd op verwachtingen over de toekomst die in een model geëxpliciteerd worden en kunnen worden teruggebracht tot een aantal kengetallen waarop beslissingen genomen worden Situatie U werkt als asset manager voor een grote vastgoedbelegger. Een van de objecten in de portefeuille is een 5 jaar oud appartementencomplex dat, hoewel gelegen op een goede locatie, kampt met grote vergaderruimte huren utrecht leegstand mogelijk als gevolg van de hoge gemiddelde huur per appartement. Er zijn drie mogelijkheden om deze situatie aan te pakken: 1. U handhaaft de huidige situatie; 2. U verlaagt de huren; 3. U investeert extra in de appartementen om ze te upgraden tot een niveau waarop u een hogere huur zou kunnen vragen. U vraagt uw afdeling marktonderzoek om gegevens te leveren over de verwachte leegstand op termijn. Voor elk scenario berekent u: l. De contante waarde van de toekomstige kasstromen; 2. Het BAR waartegen u fictief (intern) het object aankoopt. De transactiekosten zijn in dit geval 0,0%. Uitgangspunten – Aantal appartementen: 57 – Gemiddelde grootte appartement: 1 10 m2 GBO – Rendementeis: 6,5% – Stijging opbrengsten: 2, 5% per jaar – Stijging kosten: 2,0% per jaar – Jaarlijkse kosten onderhoud: € 1.500 per woning per jaar – Overige exploitatiekosten: 5,0% van de (theoretische) huuropbrengst – VON prijs: € 2.800 per m2 GBO – Kosten koper bij verkoop: 6,0% – Leegwaarderatio: 85,0%, is de verhouding waarde in verhuurde staat/leegwaarde – Exploitatieperiode: 20 jaar vergaderruimte huren amsterdam HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 259 De gegevens van de 3 opties Scenario’s ! Investering 1 Huur Aanvangsleegstand. Verder geldt 1. Alle bedragen prijspeil heden; 2. Alle bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW; 3. U mag de jaarhuur gelijkstellen aan 12 keer de maandhuur. Vragen A Bereken voor het scenario Niets doen: 1. De contante waarde van de toekomstige kasstromen voor het totaal en per woning; 2. Het BAR waartegen u fictief intern inkoopt. B Bereken voor vergaderruimte huren schiphol het scenario Huur verlagen: 1. De contante waarde van de toekomstige kasstromen voor het totaal en per woning; 2. Het BAR waartegen u fictief intern inkoopt. C Bereken voor het scenario Upgraden: 1. De contante waarde van de toekomstige kasstromen voor het totaal en per woning; 2. Het BAR waartegen u fictief intern inkoopt. D Welke van de drie opties heeft gegeven deze berekeningen de voorkeur?