Alle variabele kosten

In feite zijn bestelkosten alle variabele kosten die voor een bestelling gedaan moeten worden. Het is gezien de vele stappen voorstelbaar dat de kosten van een traditionele bestelling al gauw €50 tot €200 per bestelling kantoor huren per uur rotterdam kunnen bedragen. We definieren de bestelkosten dan ook als volgt:
147
Bestelkosten omvatten de kosten die gerelateerd zijn aan het Bestelkosten adrninistratieve proces om een bestelling voor te bereiden, vrij te geven, te volgen bij de leverancier, te transporteren, te ontvangen, te inspecteren, op te slaan en de rekening te voldoen.
De kosten kunnen zelfs oplopen tot duizenden euro’s bij arbeidsintensieve begeleiding. Dat kornt bijvoorbeeld voor bij bestellingen kantoor huren per uur utrecht die bij de leverancier worden afgenomen op basis van een kwaliteitsinspectie. De offshore-en
olie-industrie zijn daar sprekende voorbeelden van. Alles met elkaar kan dit een aanzienlijk deel van de totale kosten in beslag nemen. Dit geldt zeker als de ordergrootte klein wordt gehouden en er steeds bij nieuwe leveranciers besteld wordt. Deze kosten kunnen natuurlijk gedrukt worden door het gezamenlijk bestellen van diverse artikelen in een order. Daarnaast kan het aantal leveranciers meestal worden beperkt. Ook is het mogelijk de hiervoor beschreven bestelcyclus sterk te vereenvoudigen en/ of te automatiseren ( e-procurement). De variabele kosten van een order bij volledig automatische verwerking kunnen laag gehouden worden door toepassing van electronic data interchange (ED!). Hierbij wordt kantoor huren per uur amsterdam een standaardprocedure gebruikt voor de uitwisseling van handelsberichten. De initie!e investering hiertoe is echter zeer groot. Een ander voorbeeld van een mogelijke verlaging van bestelkosten is door de eindgebruiker zelf een gestandaardiseerde bestelling te laten verrichten door bijvoorbeeld een faxte sturen en de goederen door de leverancier direct afte laten leveren bij de eindgebruiker. Hier wordt wel gesproken van een faxban als creatieve variatie op de in de productie bekende kanban. Het is opvallend te merken hoe vaak de fax nog voor bestelprocedures wordt gebruikt. Dat heeft alles te maken met de eenvoud van de werkwijze.
Voorbeeld van een faxban om golfkarton te bestellen
De kosten bij een bestelling van een product kunnen sterk oplopen. Dit kamt bijvoorbeeld voor bij het aanschaffen van complexe kantoor huren per uur schiphol producten zoals las- en gietwerk. De kostenverhoging kan veroorzaakt worden door kwaliteitseisen, zoals röntgenonderzoek bij ontvangstcontrole. Het bedrag dat hiervoor nodig is, kan oplopen tot tientallen procenten van de kostprijs. Meestal !eggen controllers een opslag op de kostprijs van producten die in het bedrijf ontvangen worden, bijvoorbeeld 7% op de aanschafprijs. Dit is de magazijnprijs. Het geeft een vertekend beeld de opslag als een vast percentage te beschouwen. Bestelkosten moeten doorzichtig zijn, anders heeft het