Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De vergrijzing van de bevolking brengt een stijging mee van de collectie- vergrijzing ve uitgaven. Daartegenover staat eveneens een positieve invloed op de inkomsten van de overheid. Gebruikelijk is dat er sprake is van een positief verband tussen het arbeidsinkomen en leeftijd. 6 Uit een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is gebleken dat de inkomsten uit de directe belastingen (voornamelijk uit inkomen) tot 2010 met circa 26 procent stijgen, als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing van de bevolking. Na 2010 treedt er een stabilisatie van de inkomsten op. Wanneer de arbeidsparticipatie in Nederland stijgt tot het gemiddelde in de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), gaat daar tevens een grote positieve invloed vanuit. De toename van de belastinginkomsten is dan bijna twee keer zo hoog.
In een bevolkingsprognose van het css uit 1991, wordt geschat dat in het jaar 2030 het aandeel van de 65-plussers tot 21,4 procent (in 1987 nog 12,4 procent) gestegen is. Deze demografische ontwikkeling wordt veelal in relatie gebracht met allerlei aspecten van onze verzorgingsstaat. Zo zal het beroep dat gedaan wordt op onder meer de medische diensten en bejaardenzorg snel toenemen.
Steeds meer organisaties ontdekken dat de groep jongbejaarden (tussen 60 en 70 jaar) een aantrekkelijke doelgroep kan zijn. Ten behoeve van de ‘Voortgangsrapportage Ouderenbeleid’ heeft het Nederlands Instituut voor Gerontologie een typologie ontwikkeld van de jongbejaarden. Uit onderzoek blijkt dat aan de ene kant het gezinsinkomen van jongbejaarden weliswaar lager is dan gemiddeld, maar aan de andere kant blijkt ook dat het inkomen per gezinslid het hoogst is van alle flexplek groningen leeftijdsgroepen. Tevens blijkt uit de studie dat ‘senioren’ per persoon Bo procent meer uitgeven aan vakanties dan de groep tussen 30 en 50 jaar, ze geven 40 procent meer uit aan voeding, 16 procent meer aan studie en vervoer, 7 5 procent meer aan de woning en 50 procent meer aan persoonlijke hygiĆ«ne en geneeskundige verzorging. Uit het onderzoek komt het in figuur 1.2 geschetste beeld van typen jongbejaarden naar voren.