Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders van Heumen wijzigden een voorschrift van een vergunning van een veehouder, dat betrekking had op het gesloten houden van ramen en deuren in een stal. Door de wijziging kantoor huren rotterdam werd de veehouder verplicht investeringen te doen in nieuwe luchtinlaatopeningen. In haar uitspraak liet de Afdeling bestuursrechtspraak blijken de aanscherping van de voorschriften te accorderen, gezien het feit dat het voor dergelijke kantoor huren utrecht bedrijven geen uitzonderlijke voorzieningen waren die men had voorgeschreven. (ABRvS 17 oktober 1996, AB 1997/ 158)
Art. 8.23 Wm biedt de mogelijkheid om in het belang van het milieu beperkingen bij de vergunning en voorschriften te wijzigen, aan te vullen, in te trekken en om nieuwe beperkingen en voorschriften toe te voegen. In dit geval mag het bevoegd gezag tot de verandering in de beperkingen en voorschriften overgaan.
• Voorbeeld De Afdeling kantoor huren amsterdam bestuursrechtspraak vernietigde een wijzigingsbesluit dat tot gevolg had dat de (piek)geluidgrenswaarden voor een transportbedrijf werden verruimd. Het wijzigingsbesluit werd niet in het belang van de bescherming van het milieu geacht. (ABRvS 6 juni 1995, AB kort 1995/571)
Voor de beslissing ten aanzien van de nieuwe beperkingen of voorschriften en voor de inhoud daarvan gelden kantoor huren schiphol dezelfde regels -art. 8.6 t/m 8.17 Wm als voor de beslissing ten aanzien van een aanvraag milieuvergunning. Daartoe behoort het volgen van de afdeling 3.4 Awb-procedure (art. 8.22 lid 4 en 8.23 lid 3 Wm).