Tagarchief: kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden

Trends in vastgoedmanagement

Trends in vastgoedmanagement


De omgeving van de kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanager is voortdurend in beweging. Hij wordt steeds geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Oude behoeften en concepten blijken te verdwijnen. Met andere woorden: de kantoor huren rotterdam continuïteit van de vastgoedorganisatie is niet op voorhand gegarandeerd. Om die continuïteit veilig te stellen zal de vastgoedmanager dus moeten inspelen op toekomstige ontwikkelingen, door trends te onderkennen. Vernieuwing is immers de enige zekerheid tot voortbestaan. Inzicht in de werking van trends is een belangrijke hulpbron bij het opstellen van strategische plannen en het waarborgen van de kleine bedrijfsruimte huren in leeuwardenn continuïteit. Wie wil er niet graag even een glimp van de nabije toekomst opvangen, voordat hij een belangrijk besluit neemt? Een trend voorspellen is echter onmogelijk. Er bestaat geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien. Gelukkig kunnen we een trend wel in een vroeg stadium (proberen te) herkennen. Het is immers mogelijk om toekomstige ontwikkelingen binnen bepaalde bevolkingsgroepen te signaleren. En tijdig signaleren wat er verandert en uit welke hoek we het kunnen verwachten: op die manier kunnen marktanalyses helpen de juiste producten in de juiste aantallen en op de juiste plaats en tijd aan te bieden.
In hoofdstuk 2 is het grote kantoorruimte te huur in groningen begrip time span geïntroduceerd. Met name de vastgoedmanager moet ver vooruit kunnen denken. Vastgoed gaat immers langere tijd mee. Hoofdstuk 4 gaat in op trends. De time span van een kind van twee is omstreeks twee minuten. Naarmate een mens ouder wordt neemt zijn capaciteit, en daarmee zijn time span, toe. De top wordt tussen 50 en 60 jaar bereikt, maar het niveau van de top loopt uiteen. Bij sommigen is de time span uit te drukken in maanden of jaren, waarbij tien jaar een uitzondering is (zie ook Max Herold, Jaques, ‘Wing Easton en de (sociale) kwaliteit van organisaties’, 2007 op www.managementissues.com).
Vooruitzien heeft niets te maken met helderziendheid. Het betekent niet dat iemands visie juist is. Time span wil alleen maar zeggen dat men met een zekere tijd in de toekomst rekening houdt en deze tijd als een realiteit ervaart.

het gezichtspunt

Voor het kleine kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanagement betekent dit nog

nadrukkelijker dat men moet denken en kijken vanuit het gezichtspunt van de vastgoedgebruiker. In een ontspannen vastgoedmarkt neemt de kantoor huren rotterdam vastgoedgebruiker aan dat de vastgoedmanager het vastgoedbeheer effectief en efficiënt organiseert. Anders zijn beheer en gebruik van vastgoed immers niet tegen een scherpe prijs aan te bieden en dat moet, wil de vastgoedeigenaar concurrerend zijn in de vastgoedmarkt. Een geoliede vastgoedorganisatie heeft de ruimte en is in staat specifieke wensen van vastgoedgebruikers creatief en flexibel in te vullen. De moderne vastgoedmanager is gericht op waardecreatie. Dit vraagt om het vermogen in te kunnen spelen op wat consumenten nu en in de toekomst belangrijk vinden, en te begrijpen wat van betekenis is voor de vastgoedgebruiker.
De vastgoedmanager ziet zich bovendien gesteld voor vragen die van belang zijn voor het  kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden productieproces. Bijvoorbeeld hoe het vastgoed een bijdrage kan leveren aan productiviteitsverbetering en het terugdringen van het ziekteverzuim. Maar het blijft moeilijk de toekomst te voorspellen. Moeten we rekening houden met een krimp van de bevolking van 16 naar 12 miljoen? Dat de bevolkingssamenstelling vergrijst en verkleurt kunnen we zelf goed waarnemen, maar de vertaling naar gepaste huisvesting is niet eenvoudig. De vervaging van de grenzen tussen wonen en werken is in gang gezet door de mogelijkheden van ICT en gestimuleerd door de vele lange files. De invloed van de technologie op het wonen zal groter worden, omdat veel diensten zoals beveiliging, gezondheid, enz. op afstand aangeboden kunnen worden en vooral ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De globalisering zal met zich meebrengen dat internationaal georiënteerde mensen zich steeds vaker als een zwerm over de wereld zullen bewegen en in feite overal kunnen wonen. Ze zijn bereid daarvoor veel te betalen en niet van plan zich lokaal aan andere mensen te binden. De grote kantoorruimte te huur in groningen verschuiving van de economische macht naar Azië heeft nu al invloed op onze industrie en concurrentiekracht. Dit kan leiden tot een terugval in onze inkomsten en van ons welvaartspeil. En het veranderende klimaat zorgt voor een stijging van de waterspiegel. Misschien wordt zelfs wonen op water een serieuze optie.

Drukbezette manager

Drukbezette manager

We maken het kantoor huren rotterdam zelf mee wanneer we een afspraak hebben met een drukbezette manager. We zijn op tijd voor de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afspraak, maar worden in de wacht gezet bij de secretaresse. Hij moet nog even dat ene telefoontje afhandelen, er dringt een medewerker zijn kamer binnen met een kleine vraag. En soms is het probleem echt groot. Managers worden voortdurend overvraagd: fysiek, intellectueel en emotioneel. Dan hebben we het Bedrijfsruimte huren in groningen nog niet gehad over de hoeveelheid rapporten op zijn bureau – en soms in stapels naast het bureau – of de digitale informatie die bij hem binnenkomt via de e-mail. Het is een stroom aan informatie die niet te stuiten is en moeilijk te beheersen. Ieder bericht, hoe groot of klein ook, vraagt om een antwoord. Echte antwoorden kunnen pas worden verkregen als er aandacht is voor de Kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden vragen. Dat kost, naast de vergaderingen en andere verplichtingen, tijd. Het grote gevaar voor de manager is dat deze bij wijze van spreken niet meer van zijn werkplek komt. Het zicht op de rest van de onderneming verdwijnt en vragen dan wel problemen moeten een lange weg afleggen om de manager te bereiken. Intussen is veel tijd verspeeld om goed na te denken hoe te reageren op ontstane sjtuaties. En zo verandert iedere vraag of probleem in een urgente vraag of probleem voor de manager die niet meer de tijd krijgt om goed na te denken hoe te handelen. De inbreng van de manager verzwakt door gebrek aan tijd voor een gedegen voorbereiding, vooral in situaties waarin hij tegenover personen komt te zitten die dankzij een lagere werkbelasting wel goed beslagen ten ijs komen. Onder deze omstandigheden is het uitgesloten dat de manager in staat is de strategie van het bedrijf te implementeren. Om het beste uit vastgoed te halen is het juist nodig om proactief en met de blik op de langere termijn te werken, omdat vastgoed behept is met een zekere traagheid ten opzichte van de marktdynamiek. De traagheid van vastgoed is gelegen in het feit dat als we iets aan vastgoed willen veranderen, we veel belanghebbenden mee moeten zien te krijgen. Deze hebben alle te maken met een of meerdere aspecten van het vastgoed, procedures en beschouwingsniveaus. Het is de manager die vanuit zijn helikopterblik op een integrale en systematische wijze invulling kan geven aan effectief en efficiënt vastgoedmanagement. Hiervoor heeft de vastgoedmanager een helder en werkbaar denkkader nodig, het vastgoedmanagementconcept (zie hoofdstuk 5). In de praktijk komen we bij voortduring de gehaaste manager tegen, die zich bezighoudt met operationele zaken omdat hij dat leuk vindt, omdat eigen mensen toch niet over de juiste capaciteiten beschikken of omdat de druk om de ondernemingsdoelstellingen te halen zo groot is dat alle energie hierop wordt gericht. Het is maar weinig vastgoedmanagers gegeven om te sturen vanuit de helikopterblik, managers die in staat zijn de vraagstukken integraal te benaderen en zich niet laten verleiden om te veel met specialisten aan de gang te gaan. In dat laatste geval worden vraagstukken op een geïsoleerde wijze aangepakt, met het risico op suboptimale oplossingen. De manager heeft in beginsel de macht, maar zijn worsteling met de beschikbare tijd maakt zijn onmacht zichtbaar.

De NVM

De NVM

NVM wil vooral eigen nest niet bevuilen Er is een intern praatje bij de kantoorruimte te huur in utrecht NVM. En een PR-praatje. Eïet interne praatje lekte gisteren uit. Makelaars vinden dat niet leuk. Er is opschudding binnen de bedrijfsruimte te huur in rotterdam  makelaarsvereniging NVM. Consultant dhr. … schetste eergisteren in een congres met spilfiguren uit de vastgoedwereld een inktzwart scenario over de regionale huizenmarkt. Hij voorspelt de komende twee jaar forse prijsdalingen. (…) Hij gaf eergisteren ruiterlijk toe dat hij niet wist dat er tijdens het congres een persvertegenwoordiger aanwezig was. “We hebben een intern praatje en een PR-praatje gehouden.” Hij vond het verhaal voor het grote publiek niet geschikt. Dat zou onrust veroorzaken. “Mijn uitspraken waren louter bedoeld om te prikkelen.” Met zijn opmerking zet dhr. … zijn eigen geloofwaardigheid op het spel. Waarom zou hij de massa een verhaal onthouden dat tijdens een bijeenkomst met vakbroeders op tafel komt? Daarmee laadt hij de verdenking op zich dat consumenten niet altijd eerlijke prognoses voorgeschoteld krijgen. Het NVM-bestuur in de kantoorruimte te huur in t centrum van groningen regio reageerde als door een wesp gestoken. Volgens bestuurslid dhr. … klopt niets van de voorspelling van dhr. …, die in de makelaarswereld waarschijnlijk de zwartepiet krijgt toegeschoven voor de ‘coming-out’. Ook de NVM-bestuurder dhr. … maakt zichzelf ongeloofwaardig, te meer daar dhr. … NVM-consultant is. Zo opmerkelijk is zijn sombere voorspelling ook niet. Eerder voorspelde ING al dat de huizenmarkt ten opzichte van augustus 2008 elf procent onderuitgaat. NVM- bestuurder dhr. … lijkt het interne praatje vooral verborgen te willen houden.
Wil de eigenaar van vastgoed meer uit het vastgoed halen dan is afgesproken, dan is het de kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden kunst om alle partijen die betrokken zijn bij het vastgoed te binden aan een gemeenschappelijke doelstelling. Hierbij versterkt ieders afzonderlijke inspanning het te behalen gemeenschappelijke resultaat. Duidelijke voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn vastgoedbeheerders die winkels beheren waarbij de beheerver- goeding afhangt van de winkelomzet en beheerders van vakantieparken op basis van verhuuromzet.