Tagarchief: Bedrijfsruimte huren in groningen

Drukbezette manager

Drukbezette manager

We maken het kantoor huren rotterdam zelf mee wanneer we een afspraak hebben met een drukbezette manager. We zijn op tijd voor de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afspraak, maar worden in de wacht gezet bij de secretaresse. Hij moet nog even dat ene telefoontje afhandelen, er dringt een medewerker zijn kamer binnen met een kleine vraag. En soms is het probleem echt groot. Managers worden voortdurend overvraagd: fysiek, intellectueel en emotioneel. Dan hebben we het Bedrijfsruimte huren in groningen nog niet gehad over de hoeveelheid rapporten op zijn bureau – en soms in stapels naast het bureau – of de digitale informatie die bij hem binnenkomt via de e-mail. Het is een stroom aan informatie die niet te stuiten is en moeilijk te beheersen. Ieder bericht, hoe groot of klein ook, vraagt om een antwoord. Echte antwoorden kunnen pas worden verkregen als er aandacht is voor de Kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden vragen. Dat kost, naast de vergaderingen en andere verplichtingen, tijd. Het grote gevaar voor de manager is dat deze bij wijze van spreken niet meer van zijn werkplek komt. Het zicht op de rest van de onderneming verdwijnt en vragen dan wel problemen moeten een lange weg afleggen om de manager te bereiken. Intussen is veel tijd verspeeld om goed na te denken hoe te reageren op ontstane sjtuaties. En zo verandert iedere vraag of probleem in een urgente vraag of probleem voor de manager die niet meer de tijd krijgt om goed na te denken hoe te handelen. De inbreng van de manager verzwakt door gebrek aan tijd voor een gedegen voorbereiding, vooral in situaties waarin hij tegenover personen komt te zitten die dankzij een lagere werkbelasting wel goed beslagen ten ijs komen. Onder deze omstandigheden is het uitgesloten dat de manager in staat is de strategie van het bedrijf te implementeren. Om het beste uit vastgoed te halen is het juist nodig om proactief en met de blik op de langere termijn te werken, omdat vastgoed behept is met een zekere traagheid ten opzichte van de marktdynamiek. De traagheid van vastgoed is gelegen in het feit dat als we iets aan vastgoed willen veranderen, we veel belanghebbenden mee moeten zien te krijgen. Deze hebben alle te maken met een of meerdere aspecten van het vastgoed, procedures en beschouwingsniveaus. Het is de manager die vanuit zijn helikopterblik op een integrale en systematische wijze invulling kan geven aan effectief en efficiënt vastgoedmanagement. Hiervoor heeft de vastgoedmanager een helder en werkbaar denkkader nodig, het vastgoedmanagementconcept (zie hoofdstuk 5). In de praktijk komen we bij voortduring de gehaaste manager tegen, die zich bezighoudt met operationele zaken omdat hij dat leuk vindt, omdat eigen mensen toch niet over de juiste capaciteiten beschikken of omdat de druk om de ondernemingsdoelstellingen te halen zo groot is dat alle energie hierop wordt gericht. Het is maar weinig vastgoedmanagers gegeven om te sturen vanuit de helikopterblik, managers die in staat zijn de vraagstukken integraal te benaderen en zich niet laten verleiden om te veel met specialisten aan de gang te gaan. In dat laatste geval worden vraagstukken op een geïsoleerde wijze aangepakt, met het risico op suboptimale oplossingen. De manager heeft in beginsel de macht, maar zijn worsteling met de beschikbare tijd maakt zijn onmacht zichtbaar.