Over intuïties van experts

Zoals de titel van ons artikel doet vermoeden, waren Klein en ik het minder sterk oneens dan we verwacht kantoor huren rotterdam hadden en kwamen we tot gezamenlijke oplossingen voor bijna alle kwesties waarover we ons gebogen hadden. Maar we ontdekten ook dat onze eerdere verschillen meer inhielden dan een intellectueel meningsverschil. We hadden verschillende attitudes, emoties en voorkeuren, en die veranderden in de loop van kantoor huren utrecht de jaren opmerkelijk weinig. Klein krimpt nog steeds in elkaar bij het woord bias en is nog steeds gesteld op verhalen waarin algoritmen of formele procedures tot absurde beslissingen leiden. Ik beschouw het incidentele falen van algoritmen als een gelegenheid om ze te verbeteren. Aan de andere kant ontleen ik meer genoegen dan Klein aan het ontmaskeren van arrogante experts die in situaties zonder enige validiteit een beroep doen op hun intuïtieve vermogens. Op de lange duur is het bereiken van zo veel intellectuele overeenstemming als tussen ons het geval was zeker van meer kantoor huren amsterdam belang dan de emotionele verschillen die blijven bestaan.
Over intuïties van experts
‘Hoeveel expertise heeft ze in deze specifieke taak? Hoeveel oefening heeft ze gehad?’
‘Gelooft hij werkelijk dat de omgeving van beginnende ondernemingen voldoende regelmatig is om een intuïtie te rechtvaardigen die ingaat tegen de a-priorikans?’
‘Ze is heel zelfverzekerd kantoor huren schiphol over haar beslissing, maar subjectief vertrouwen is een slechte indicatie van de juistheid van een beoordeling.’
258 Deel 111- Overmatig vertrouwen
‘Heeft hij werkelijk een gelegenheid gehad om te leren? Hoe snel en hoe duidelijk was de feedback die hij op zijn beoordelingen heeft gekregen?’