Categorie archief: vergaderruimte huren amsterdam

Goede rendementen

Goede rendementen maakt men pas als men speurt naar kansen en bewegingen in de markt en daarop anticipeert. Situatie Een belegger (belegger 1) anticipeert dat parkeergarages een goede belegging zijn. Binnenstedelijke parkeerplaatsen zijn schaars, de huren zullen volgens vergaderruimte huren rotterdam hem boven inflatie stijgen. ‘De markt’ heeft dit nog niet door. Het bruto aanvangsrendement ligt nog relatief hoog op 7,25%. – Belegger 1 koopt de garage van een projectontwikkelaar tegen marktwaarde (via de BAR methode berekend); – De belegger anticipeert op de huurverhogingen (zie uitgangspunten); – Belegger 1 verkoopt eind jaar 10 (begin jaar 1 1) de garage aan een belegger 2 op basis van de DCF-waarde. Uitgangspunten – Ondergrondse parkeergarage – Aantal parkeerplaatsen: 600 – Investering grond: € 5.000 per plaats – Investering opstal: € 20.000 per plaats – vergaderruimte huren utrecht Restwaarde: € 0 – Exploitatiekosten (huurder): € 450.000 per jaar – Eigenaarskosten (belegger): € 1 50.000 per jaar – Waardestijging grond: 3,0% per jaar, t.b.v. berekening restwaarde – Inflatie: 2,5% – BTW: 19,0% – Kosten koper: 7,0% – Rendementseis (basis/belegger 2): 8,0% – BAR: 7,25% – Redelijke BAR: 5,0% voor Vraag J – Gemeentelijke omslagrente: 7,0% voor Vraag K HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 231 Verder geldt 1. De investering in opstal is gelijk aan de totale stichtingskosten exclusief grond; 2. Alle kasstromen zijn einde jaar; 3. De bedragen in dit vraagstuk zijn vergaderruimte huren amsterdam gebaseerd op een casus uit 1995 en kunnen desgewenst vertaald worden naar heden. Vragen A – Wat is de financiële bezettingsgraad in jaar 1? – Wat is de fysieke bezettingsgraad in jaar 1? B – Voor welk bedrag koopt belegger 1 het gebouw van de ontwikkelaar? – Tegen welk NAR? C Wat is de winst en de marge van de ontwikkelaar? D Stel de cash flow op voor dit vraagstuk, bereken daarbij de DCF-waarde. Welk bedrag ontvangt belegger 1 bij verkoop in jaar 10 aan belegger 2? Wat is de restwaarde? E Wat is het BAR en NAR van de transactie van belegger 2? Merkt u iets aan dit BAR en NAR t.o.v. het eerste jaar, dat afwijkt van het normale patroon? F Stel de cash flow op voor de eerste belegger, bereken daarbij de DCF-waarde. Wat is de IRR van vergaderruimte huren schiphol belegger 1 over de eerste 10 jaar? Tegen welk bedrag en BAR had belegger l kunnen kopen als hij een IRR van 8% had? Merkt u iets aan het BAR en NAR in jaar 10 t.o. v. jaar 1? G Wat i s d e potentiële maximale residuele grondwaarde? H Deze BAR-en waren destijds ongelofelijk. Een redelijk BAR zou 5% zijn geweest. Bereken de koopsom en de residuele grondwaarde Stel de gemeente had de garage zelf in beheer gehouden (conform vraag H). Laat zien dat zij dan toch de eerste jaren verliezen constateert. (Lineair afschrijven opstal in 40 jaar). Hoeveel winst maakt de gemeente feitelijk?