Categorie archief: kantoor huren schiphol

Over intuïties van experts

Zoals de titel van ons artikel doet vermoeden, waren Klein en ik het minder sterk oneens dan we verwacht kantoor huren rotterdam hadden en kwamen we tot gezamenlijke oplossingen voor bijna alle kwesties waarover we ons gebogen hadden. Maar we ontdekten ook dat onze eerdere verschillen meer inhielden dan een intellectueel meningsverschil. We hadden verschillende attitudes, emoties en voorkeuren, en die veranderden in de loop van kantoor huren utrecht de jaren opmerkelijk weinig. Klein krimpt nog steeds in elkaar bij het woord bias en is nog steeds gesteld op verhalen waarin algoritmen of formele procedures tot absurde beslissingen leiden. Ik beschouw het incidentele falen van algoritmen als een gelegenheid om ze te verbeteren. Aan de andere kant ontleen ik meer genoegen dan Klein aan het ontmaskeren van arrogante experts die in situaties zonder enige validiteit een beroep doen op hun intuïtieve vermogens. Op de lange duur is het bereiken van zo veel intellectuele overeenstemming als tussen ons het geval was zeker van meer kantoor huren amsterdam belang dan de emotionele verschillen die blijven bestaan.
Over intuïties van experts
‘Hoeveel expertise heeft ze in deze specifieke taak? Hoeveel oefening heeft ze gehad?’
‘Gelooft hij werkelijk dat de omgeving van beginnende ondernemingen voldoende regelmatig is om een intuïtie te rechtvaardigen die ingaat tegen de a-priorikans?’
‘Ze is heel zelfverzekerd kantoor huren schiphol over haar beslissing, maar subjectief vertrouwen is een slechte indicatie van de juistheid van een beoordeling.’
258 Deel 111- Overmatig vertrouwen
‘Heeft hij werkelijk een gelegenheid gehad om te leren? Hoe snel en hoe duidelijk was de feedback die hij op zijn beoordelingen heeft gekregen?’

Strategische kwetsbaarheid


De strategische kwetsbaarheid van de onderneming met betrekking tot haar inkoop wordt gemeten naar criteria zoals de toegevoegde waarde, het aandeel van ingekochte materialen en componenten in de kostprijs van het eindproduct ende invloed hiervan op het rendement van de onderneming. Ad 2 De complexiteit van de toeleveringsmarkt De complexiteit van de toeleveringsmarkt wordt gemeten naar een aantal criteria. Dit kunnen zoal zijn: • het al dan niet bestaan van structurele schaarste aan materialen; • de snelheid van de technologische ontwikkelingen; • het al dan niet bestaan van entreebarrieres voor nieuwe leveranciers; • het al dan niet v66rkomen van monopolie ( een aanbieder) of oligopolie (weinig aanbieders).
Met behulp van de twee variabelen onderscheidt Kraljic vier inkoopsituaties, zoals weergegeven in figuur 5.6. Hierin kantoor huren rotterdam wordt in feite de ontwikkeling in het inkoopdenken uitgebeeld: 1 Purchasing management. Traditioneel wordt een groot gedeelte van de tijd van een inkoopafdeling gevuld met het inkopen van normale producten (commodities). Dit zijn producten die inkooptechnisch weinig problemen opleveren; ze hebben per eenheid een geringe waarde en kennen veel leveranciers van vergelijkbare producten ( standaardcomponenten, onderhoudsmaterialen, bouten, moeren enzovoort). Het kopen kantoor huren utrecht tegen Jage prijzen is een kenmerk van dit stadium. 2 Material management. Door de komst van een afdeling material management kamt er een sterke integratie tussen inkoop en productieplanning. Niet de laagste prijs voert de boventoon, maar het ongestoord laten verlopen van productieprocessen. Het kan inhouden dat de organisatie overgaat tot het bestellen van kleinere hoeveelheden en het just in time laten aanleveren. 3 Sourcing management. Als er bij speciale productgroepen knelpunten zitten bij de bron van levering, verdienen deze producten extra aandacht van een inkoopafdeling. Een relatief grote onderneming kan proberen de macht van leveranciers te kantoor huren amsterdam breken door zelf leveranciers te kweken.  Met leveranciers van strategische producten kan men verregaande vormen van samenwerking aangaan. Het betreft producten die van een leverancier ofvanuit een politiek onstabiel land worden betrokken, en die een belangrijke waarde vertegenwoordigen in de kostprijs van het eindproduct. Vele natuurlijke grondstoffen vallen in deze categorie.
TUSSENVRAAG 5.3 Een van de kantoor huren schiphol vier inkoopsituaties wordt door Kraljic aangeduid met het begrip ‘material management’. ls zijn omschrijving daarvan strijdig of in overeenstemming met onze hantering van dat begrip in hoofdstuk 1? Motiveer je antwoord.