Categorie archief: kantoor huren per uur rotterdam

Residuele grondwaarde

Wat is, gegeven de onder C3 berekende residuele grondwaarde en de gegeven uitoefenprijs, de maximale kantoor huren per uur rotterdam optiepremie die u per m2 grond kan betalen? 2. Hoe hoog is de totale uiterste premie? (Bij de uiterste premie maakt u geen extra winst op de grondexploitatie) E Maak gebruik van gegevenstabellen om de gevoeligheid van de maximale optiepremie voor de gedane aannamen te berekenen. Doe dit voor de volgende variabelen: – De uitoefenprijs (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95) – Het geschatte jaar van kantoor huren per uur utrecht bestemmingswijziging (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12) – De kans op een gemengde bestemming (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%) – De afgesproken index op de uitoefenprijs (0%, 0,25%, 0, 50%, 0,75%, 1 ,00%, 1,25%, 1,50%, 1,75%, 2,00%, 2,25%) (De vetgemarkeerde getallen vormen het basisscenario) Welke conclusies verbindt u aan deze gevoeligheidsanalyse? Welke parameter is het meest bepalend? F Stel: u kiest voor een andere mogelijkheid dan een optie: u betaalt de grondeigenaar nu een reserveringsvergoeding gelijk aan de huidige grondwaarde en rekent bij kantoor huren per uur amsterdam bestemmingswijziging de residuele grondwaarde af voor bouwrijpe grond (De grondeigenaar zorgt voor bouwrijp maken). Daarbij verrekent u de reserveringsvergoeding inclusief rente (waarbij de rente gelijk is aan uw rendementseis). 1. Bereken uw risicodragende investering (de te activeren investeringen en toekomstige verplichtingen) voor deze constructie 2. Wat is de hoogte van de risicodragende investering als u kiest voor de optie constructie? 3. Stel: uw directie is bereid maximaal een investering kantoor huren per uur schiphol aan te gaan voor het bedrag bij de reserveringsconstructie (onder 1 ). Hoeveel soortgelijke opties zou u, gegeven deze maximale investering, kunnen nemen? G U onderhandelt het optiecontract verder uit met de grondeigenaar. U heeft zich goed geïnformeerd en weet hoeveel de grondeigenaar nu zou willen hebben om zijn toekomst veilig te stellen. U spreekt het volgende af: – We rekenen nu een optiepremie af van € 10 per m2 grond – We spreken een uitoefenprijs af van € 75 per m2 grond – We indexeren de uitoefenprijs jaarlijks met 1,50%. 1. Wat is, gegeven deze afspraken, uw verwachte extra winst of verlies op de grondexploitatie? Gegeven de berekende risicodragende investering onder vraag F ad 1: 2. Hoeveel soortgelijke opties zou u kunnen nemen onder deze voorwaarden? H Om welke redenen zou een grondeigenaar de voorkeur geven aan een optie in plaats van zelf af te wachten?