Categorie archief: flexplek huren amsterdam

GRONDQUOTE BIJ VERSCHILLENDE INDEXEN

GRONDQUOTE BIJ VERSCHILLENDE INDEXEN De berekening van de residuele grondwaarde gaat volgens het volgende principe: 1. Benoem alle parameters en geef vooral aandacht aan de grondslagen die voor opslagen als bijkomende kosten, AK en winst en risico worden flexplek huren rotterdam gehanteerd; 2. Geef alle parameters een waarde en wees bewust van de impact van bepaalde parameters als vormfactor en BAR; 3. Werk het geheel uit in een stichtingskostenberekening volgens de regels zoals die in hoofdstuk 4 zijn benoemd: hou rekening met tij dstippen, bouwperioden, indexen en rentes; 4. Bereken op basis van de index en renteregels de eindwaarde (tijdstip oplevering) van zowel de kosten als de opbrengsten flexplek huren utrecht (de waarde van het object); 5. Bereken op basis van de eindwaarden de residuele grondwaarde bij oplevering; 122 I NVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN 6. Bereken de rentekosten over de grond gedurende de bouwperiode. Hou er rekening mee dat voor voorverkochte woningen geen rente op de grond moet worden berekend; 7. Trek de rentekosten af van de residuele grondwaarde op tij dstip van oplevering om de residuele grondwaarde bij start bouw, d.w.z. op het moment van uitgifte, te berekenen. In flexplek huren amsterdam de volgende vergelijking vatten we dit samen. We gebruiken het symbool RGW voor de residuele grondwaarde. Gegeven een bouwperiode van N maanden en een rente op de grond van r per jaar en een voorverkooppercentage van P berekenen we de rente op de grond door de volgende vergelijking toe te passen. N Rentegrond = RGVY,;plevet”ing'(l -P) . ((1 + r maand) – 1 ) waarbij geldt dat: rmaand = 11 (1 + r) – 1 of r r maand – – ­ 12 De residuele grondwaarde bij start bouw is dan de residuele flexplek huren schiphol grondwaarde bij oplevering minus de berekende rente. R G V\’iiartbouw = R G VY,;plevering – Rentegrond De residuele grondwaarde bij start bouw is de kasstroom op tijdstip t voor de grondexploitatie. Berekening van de residuele grondwaarde op prijspeil heden is alleen zinvol als de grond contractueel werkelijk op dat moment wordt afgerekend. In een dergelijk contract zal dan een rente factor (of index) moeten worden afgesproken: r. Gegeven een tijdstuur van t maanden tussen prijspeil heden en start bouw, kan de residuele grondwaarde op prijspeil heden worden berekend met: R G V\’iiartbouw R G �rijspeil = t (1 + rmaand) HOOFDSTUK 5 – GRONDEXPLOITATIE 123 5.3 Grondquote In de vorige paragraaf hebben we al de grondquote berekend die hoort bij de berekende residuele grondwaarde. In deze paragraaf gaan we dieper op de grondquote in. De grondquote is het quotiënt van de grondwaarde exclusief BTW bij start bouw en de netto opbrengsten exclusief BTW (VON prijs bij koopobjecten en netto opbrengst op tijdstip oplevering voor huurobjecten) zoals weergegeven in de hierna volgende vergelijking ..