Maandelijks archief: oktober 2017

Onverwachte promotie

Gerelateerde afbeelding

Omgekeerd zegt de wetenschap dat niemand ooit gelukkig wordt van een promotie, het winnen van de loterij of zelfs het vinden van de ware liefde. Mensen worden maar van één ding gelukkig: aangename gevoelens in hun lichaam. Stel je even voor dat je Mario Götze bent, de aanvallende middenvelder van het Duitse nationale elftal in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië. Er zijn al 113 minuten voorbijgegaan zonder dat er is gescoord. Er zijn nog maar zeven minuten over tot er wordt overgegaan tot de gevreesde penalty’s. Er zitten zo’n 75.000 opgewonden voetbalfans in het Maracana-stadion in Rio en overal ter wereld zitten talloze miljoenen aan de buis gekluisterd. Je staat een paar meter van het Argentijnse doel als André Schürrle een schitterende pass in jouw richting geeft. Je stopt de bal met je borst, hij valt omlaag naar je been, je geeft kantoor huren utrecht hem nog voor hij de grond raakt een knal en je ziet hem langs de Argentijnse doelman vliegen en diep in het net belanden. Gooooooal! Het stadion barst uit als een vulkaan. Tienduizenden mensen brullen als gekken, je teamgenoten rennen op je af om je te omhelzen en te kussen, miljoenen mensen thuis in Berlijn en München barsten in tranen uit voor hun televisiescherm. Je bent extatisch, maar niet vanwege de bal in het Argentijnse net of de feesten die gevierd worden in Beierse Biergärten. Je reageert in feite op de storm van gevoelens in je binnenste. Er gaan rillingen over je rug, er gaan elektrische golven door je heen en het voelt alsof je bestaat uit miljoenen exploderende balletjes energie. Je hoeft geen winnende goal in een WK-finale te scoren om zoiets te voelen. Als je net een onverwachte promotie hebt gekregen op je werk en op en neer springt van blijdschap, is dat een reactie op een vergelijkbaar gevoel. De dieper gelegen delen van je hersenen weten niets van voetbal of carrières. Ze kennen alleen gevoelens. Als je een promotie krijgt, maar daar om de een of andere reden geen prettig gevoel van krijgt, haal je er geen bevrediging uit. Het omgekeerde is ook kantoor huren schiphol waar. Als je zojuist bent ontslagen (of een beslissende voetbalwedstrijd hebt verloren), maar niettemin erg prettige sensaties ervaart (misschien omdat je een of ander pilletje hebt genomen), dan kun je je nog steeds geweldig voelen.

Een Spaans virus

Gerelateerde afbeelding

In de vorige eeuw werd de mens nog kwetsbaarder voor epidemieen door de combinatie van een groeiende bevolking en beter transport. Een moderne wereldstad als Tokio of Kinshasa biedt ziektekiemen veel vruchtbaardere jachtgronden dan het middeleeuwse Florence of het Tenochtitlan van 1520, en het mondiale transportnetwerk is vandaag de dag nog efficiënter dan in 1918. Een Spaans virus kan in nog geen etmaal tijd in Congo of Tahiti terechtkomen. We zouden dus eigenlijk in een epidemiologische hel moeten leven, met de ene dodelijke ziektegolf na de andere. Nochtans is zowel de frequentie als de impact van epidemieën in de laatste decennia drastisch verminderd. Met name de mondiale kindersterfte is nog nooit zo laag geweest als nu, nu er minder dan vijf procent van de kinderen sterft voor het bereiken van de volwassen leeftijd. In rijke landen ligt dat cijfer op nog geen één procent.12 Dit wonder is te danken aan de ongekende resultaten van de twintigste-eeuwse geneeskunde, die ons vaccinaties, antibiotica, betere hygiëne en een veel betere medische infrastructuur heeft gebracht. Een wereldwijd vaccinatieprogramma tegen pokken was bijvoorbeeld zo succesvol dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 1979 kon melden dat de mensheid had gewonnen en dat de pokken volkomen kantoor huren rotterdam waren uitgeroeid. Het was de eerste epidemie die de mens ooit uit de wereld wist te helpen. In 1967 waren nog vijftien miljoen mensen besmet met de pokken en waren er twee miljoen mensen aan gestorven, maar in 2014 is er niemand door besmet of aan overleden. De overwinning was zo compleet dat er tegenwoordig niet eens meer tegen pokken wordt gevaccineerd.13 Om de paar jaar worden we opgeschrikt door de uitbraak van een of andere nieuwe potentiële epidemische ramp, zoals SARS in 2002/2003, de vogelgriep in 2005, de varkenspest in 2009/2010 en ebola in 2014. Maar dankzij efficiënte tegenmaatregelen hebben deze incidenten tot dusver maar tot een betrekkelijk klein aantal slachtoffers geleid. SARS bracht in eerste instantie grote angsten voor een nieuwe Zwarte Dood met zich mee, maar uiteindelijk gingen er wereldwijd nog geen duizend mensen aan dood.14 De ebola-uitbraak in West-Afrika leek aanvankelijk onbeheersbaar te worden en op 26 september 2014 omschreef de WGO hem als ‘de ernstigste medische noodsituatie van de moderne tijd’.15 Maar begin 2015 was de epidemie al onder controle en in januari 2016 verklaarde de WGO dat het gevaar geweken was. Er waren in kantoor huren amsterdam totaal 30.000 mensen besmet geraakt (van wie er 11.000 overleden), de epidemie had heel West-Afrika enorme economische schade berokkend en de rest van de wereld was even flink in paniek geweest, maar de ziekte verspreidde zich niet buiten West-Afrika en het dodencijfer kwam niet eens in de buurt van dat van de Spaanse griep of de Mexicaanse pokkenepidemie.

Management en ethiek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Ethiek is een bezinning op het geheel van ongeschreven regels en gewoonten waarmee iets als fatsoenlijk of als billijk aangegeven kan worden.
Misdaadbestrijding van binnenuit Wat doet het management om fraude en misdaad zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Intern hanteren veel organisaties daarvoor vuistdikke handboeken waarin normen, regels en procedures zijn vastgelegd. Maar hoe serieus worden die genomen? Een externe toets of een soort ISO-standaard voor corporate integrity is er niet. Nog niet, maar dat kan de komende tijd snel veranderen. In Engeland hanteren beurs-NV’s wel al enige tijd modelverklaringen waarin het management tegenover de aandeelhouder niet alleen verantwoording aflegt over alle financiële en andere zaken in het jaarverslag, maar ook over de ondoorlaatbaarheid van de organisatie voor allerlei praktijken als fraude, belastingontduiking, corruptie en witwassen. In de Verenigde Staten wordt gestudeerd op dergelijke modelverklaringen. Dat juist nu een dergelijke gedragscode ontstaat, heeft natuurlijk alles te maken met de huidige maatschappelijke discussie over criminaliteit en bedrijfsleven. Over
de wenselijkheid en mogelijkheid om tot een gemeenschappelijk referentiekader te komen waaraan een systeem van interne controles getoetst zou kunnen worden, verscheen in september 1992 in de Verenigde Staten een rapport van het Comminee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Wil een dergelijk systeem inderdaad effectief zijn, dan zal er op z’n minst zekerheid moeten bestaan over efficiency, betrouwbaarheid en de mate waarin door een onderneming wordt voldaan aan wenen en regelgeving.
Ethiek dient onderscheiden te worden van recht. De wet kan zaken afdwingen maar ethiek probeert te overtuigen met argumenten. Ethiek is een nadenken over de ongeschreven en niet afgedwongen regels die het menselijk samenleven reguleren. Ethiek formuleert regels waarmee een goede samenleving en een goede organisatie mogelijk worden. Ethiek veronderstelt vrijwilligheid. Dat is wat co-working space rotterdam anders dan vrijblijvendheid. Elke samenleving kan instandgehouden worden omdat de leden zich in mindere of meerdere mate houden aan de gedragsregels die, of ze nu geschreven of ongeschreven zijn, gelden voor allen.
Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe co-working space amsterdam verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.

Sociaal-maatschappelijke factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het consumentisme wint de laatste jaren sterk aan invloed. De consument wil dat aan zijn wensen en eisen steeds meer tegemoet wordt gekomen. Soms komen deze uitingen naar voren via actiegroepen, maar veelal ook in meer georganiseerde vorm, zoals via de Consumentenbond. Daarnaast ontstaan wensen die liggen op het vlak van een aanpassing van de werkomgeving aan een zich wijzigend mens- en maatschappijbeeld, denk bijvoorbeeld aan het streven naar kwaliteit van arbeid, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Vaak co-working space rotterdam wordt dit mede ingegeven door het hogere opleidingsniveau, als gevolg waarvan
steeds minder mensen nog bereid zijn om ongeschoold werk te verrichten. De omstandigheid dat er steeds meer tweeverdieners komen, heeft voor veel bedrijven gevolgen voor het te voeren personeelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden en overplaatsing naar andere steden of landen. In verband met medezeggenschap valt overigens op dat de representativiteit van de vakbeweging verder afneemt. Het aantal vakbondsleden daalt, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo nam de organisatiegraad daardoor af van 3 7% in 1980 en 27% in 200 1. Vanuit het consumentisme komen wensen naar voren over producten (onder andere over veiligheid en effecten op het milieu). Daarnaast treden bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke wensen veelal actiegroepen op die eisen naar voren brengen. Daarbij wordt meestal een beroep gedaan op de puliciteitsmedia om deze kenbaar te maken. Geen enkele organisatie kan deze factoren negeren. Integendeel, als na beoordeling blijkt dat de eisen gerechtvaardigd zijn, dient er, waar mogelijk, in positieve zin op te worden ingespeeld. De toenemende maatschappelijke complexiteit valt voor een deel te verklaren uit de individualisering van de samenleving. De behoefte van mensen om op een eigen manier hun leven te leiden vereist meer persoonlijke dienstverlening en maatwerk. Nederlanders krijgen het overigens steeds drukker, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2001. Nederlanders zijn met name aan betaalde arbeid meer tijd gaan besteden: 2, l uur per hoofd van de bevolking. De co-working space amsterdam stijging is veroorzaakt doordat meer mensen gingen werken: vooral vrouwen en jongeren tot 1 9 jaar. Ook het aantal werkende ouderparen groeit. Binnen de EU is de groei van het aantal tweeverdienders met kinderen in Nederland in de jaren 1992 tot 2000 het grootst. Van tweederde (67%) van de Nederlandse ouders had in 2000 beiden een betaalde baan. Ook het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert steeg: van 38 naar 47% van de mensen vanaf 20 jaar. De 24-uurseconomie blijkt echter nog niet echt op gang te komen: De werkgelegenheid concentreert zich vooral nog tijdens traditionele (kantoor-)uren. Sinds 1 99 S zijn Nederlanders nauwelijks méér in de avonden, weekeinden en nachten gaan werken. Wat wel verschoof was het aantal taken op het gebied van huishouden of verzorging dat buiten traditionele uren, in de avonden en het weekeinde werd uitgevoerd. Ruim eenvijfde van de bevolking ouder dan 20 jaar deed in 2000 na half zes ’s avonds boodschappen.

Wat betekent eigenlijk “het niets”?

Gerelateerde afbeelding

Wat betekent eigenlijk “het niets”? Bestaat dat wel? Het is opmerkelijk helder in mijn hoofd en ik begin de vraagstelling logisch te beredeneren. Stel dat ik een steen neem en deze steen halveer. De ene helft gooi ik weg en de andere helft houd ik over. Dan heb ik nog steeds een stuk steen in mijn handen. Stel eens dat ik de steen oneindig vaak achter elkaar halveer en elke keer een helft behoud en de andere helft wegdoe. Volgens mijn redenering heb ik na het oneindige halveren nog altijd iets over, want de helft van iets kan niet niets zijn. Hoe klein het deeltje tijdelijk kantoor huren utrecht steen ook is, het wordt nooit nul. Dat betekent volgens mij dat er ooit iets moet zijn geweest, waaruit de wereld met al het leven is ontstaan. Anders was er niets geweest. Er kan volgens mij niet iets ontstaan vanuit het niets, tenzij je in het scheppingsverhaal gelooft. Maar ook daar was er iets, namelijk God. Dat betekent dus dat wij voortkomen vanuit een iets, wat dat ook is. Ik ben tevreden met deze logische redenering en ben benieuwd wat Renard daar morgen op weet te zeggen. Zachtjes schud ik neuriënd mijn hoofd heen en weer, terwijl ik door het kleine raam naar buiten kijk. Deze tik heb ik overgehouden uit mijn jeugd. Het was mijn manier om in slaap te vallen. Als ik alleen ben, doe ik het nog geregeld. Het moet beaamd worden dat het vandaag een bijzondere dag was; ik heb een onderzoeksreis aangeboden gekregen, maar ik ben er nog niet helemaal uit of ik op het verzoek van Renard in moet gaan. Aan de ene kant trekt een reis naar de tijdelijk kantoor huren schiphol Verenigde Staten me sterk aan, maar aan de andere kant begrijp ik nog steeds niet wat Renard precies van me wil. En de vraag over het ontstaan van het alles uit het iets of uit het niets heeft zijn intenties niet veel duidelijker gemaakt. Met de overtuiging dat ik morgen het antwoord op de vraag van Renard weet, val ik in een diepe slaap; gelukkig dit maal zonder de hulp van mijn slaapvriendjes. Ik droom heel helder.

Sociale contacten

Gerelateerde afbeelding

Vrienden en familie komen nauwelijks meer over de vloer. Ik schaam me voor mijn leefsituatie en dat doet pijn. De telefoon staat standaard op voicemail en als er aan de deur wordt gebeld, doe ik niet open uit angst dat daar weer een postbode met een aangetekende brief staat. Zo houd ik mijn vrienden en familie buiten de deur en worden onze sociale contacten dus tot een minimum beperkt. Alleen Kathleen heeft nog wat contacten op de universiteit en gaat af en toe weg met vriendinnen. Voor haar is het echter zwaar dat ze financieel niet meer kan meekomen met haar vriendinnen. Ondanks mijn depressieve gevoelens probeer ik zo positief mogelijk te blijven. Als ik mezelf en Kathleen niet opkalefater, draaien we helemaal door. Niet alleen ik, maar ook Kathleen kampt nu met slapeloze nachten. Ze piekert constant over de dag van morgen en ze krijgt geen rust meer in haar kop, wat haar radeloos maakt. Dat heeft een negatief effect op haar studieresultaten en het gebrek tijdelijk kantoor huren rotterdam aan slaap maakt haar sikkeneurig en opvliegend, wat niet bij haar karakter past. Het is een kant die ik helemaal niet kende van Kathleen. Ik voel me vooral schuldig naar haar toe; hoe heb ik in mijn hebzucht naar meer, meer en nog eens meer in hemelsnaam zo onverantwoordelijk kunnen handelen? Hoe langer ik in de schuldsanering zit, des te prominenter deze vraag opspeelt.
Het zat eraan te komen, maar een breekpunt in onze relatie is op maandag 13 april 2009, de dag dat Kathleen 31 jaar oud wordt. Bij de HEMA heb ik twee tompoezen gehaald om haar verjaardag te vieren. Als verrassing heb ik bij de Spullenhulp een engeltje op de kop getikt dat op een wereldbol zit. Het engeltje is helaas niet genoeg om onze relatie te redden. Kathleen barst bij de koffie uit in een niet te stoppen huilbui. Ze kan de armoede niet meer aan en ervaart dat ze langzaam maar zeker in een sociaal isolement terechtkomt. Hoe moet je aan je tijdelijk kantoor huren amsterdam  vriendinnen vertellen dat je wekelijks een voedselpakket bij de voedselhulp ophaalt? Haar studie oppakken lukt steeds slechter en daardoor zit ze hele dagen thuis. “De armoede grijpt me naar de keel,” zegt ze, terwijl ze een wurgbeweging naar haar hals maakt. “Zelfs een normaal verjaardagscadeau zit er niet meer in.”