Maandelijks archief: juli 2017

De zendingsorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toch stelt Mintzberg dat de innovatieve organisatie de organisatievorm is van de tweede helft van de 2oste eeuw. Met name in relatief jonge bedrijfstakken zoals: de reclame, automatisering, filmindustrie, lucht en ruimtevaart en onderzoek, heeft deze organisatievorm een prominente plaats ingenomen.
6 De zendingsorganisatie Een zendingsorganisatie is gebaseerd op een sterke ideologie. Hiervan is sprake indien er bij de organisatieleden een uitgebreid systeem van waarden en overtuigingen bestaat dat deze organisatie onderscheidt van andere organisaties. Deze waarden en overtuigingen zijn diep verankerd in de organisatie. Er is sprake van charismatisch leiderschap. De vergaderruimte huren rotterdam doelstelling van de organisatie is duidelijk en inspirerend. Een ideologie kan over een van de hiervoor beschreven configuraties worden gelegd. Vaak gaat het hierbij dan om een ondernemers- of een innovatieve organisatie. Indien de ideologie de voornaamste drijfveer is ontstaat de zendingsorganisatie.
De zendingsorganisatie heeft de vorm van een amorfe massa (zie figuur 9.35). Er wordt in kleine eenheden door leden in dezelfde richting samengewerkt. Er bestaan weinig statusverschillen tussen de leden onderling. In de zuiverste vorm nemen de leden afwisselend elkaars werk over. De organisatie wordt bijeengehouden door standaardisatie van normen. In dit verband wordt er een groot belang gehecht aan selectie van nieuwe leden, indoctrinatie en vergaderruimte huren amsterdam socialisatie. Zendingsorganisaties kunnen zeer succesvol zijn omdat de organisatieleden geen conflicten kennen, zich volledig identificeren met de organisatie en zich hiervoor volledig inzetten. Het gevaar is aanwezig dat zendingsorganisaties geïsoleerd raken. Een voorbeeld van een zendingsorganisatie is de traditionele Israëlische kibboets.