Maandelijks archief: april 2016

Alle variabele kosten

In feite zijn bestelkosten alle variabele kosten die voor een bestelling gedaan moeten worden. Het is gezien de vele stappen voorstelbaar dat de kosten van een traditionele bestelling al gauw €50 tot €200 per bestelling kantoor huren per uur rotterdam kunnen bedragen. We definieren de bestelkosten dan ook als volgt:
147
Bestelkosten omvatten de kosten die gerelateerd zijn aan het Bestelkosten adrninistratieve proces om een bestelling voor te bereiden, vrij te geven, te volgen bij de leverancier, te transporteren, te ontvangen, te inspecteren, op te slaan en de rekening te voldoen.
De kosten kunnen zelfs oplopen tot duizenden euro’s bij arbeidsintensieve begeleiding. Dat kornt bijvoorbeeld voor bij bestellingen kantoor huren per uur utrecht die bij de leverancier worden afgenomen op basis van een kwaliteitsinspectie. De offshore-en
olie-industrie zijn daar sprekende voorbeelden van. Alles met elkaar kan dit een aanzienlijk deel van de totale kosten in beslag nemen. Dit geldt zeker als de ordergrootte klein wordt gehouden en er steeds bij nieuwe leveranciers besteld wordt. Deze kosten kunnen natuurlijk gedrukt worden door het gezamenlijk bestellen van diverse artikelen in een order. Daarnaast kan het aantal leveranciers meestal worden beperkt. Ook is het mogelijk de hiervoor beschreven bestelcyclus sterk te vereenvoudigen en/ of te automatiseren ( e-procurement). De variabele kosten van een order bij volledig automatische verwerking kunnen laag gehouden worden door toepassing van electronic data interchange (ED!). Hierbij wordt kantoor huren per uur amsterdam een standaardprocedure gebruikt voor de uitwisseling van handelsberichten. De initie!e investering hiertoe is echter zeer groot. Een ander voorbeeld van een mogelijke verlaging van bestelkosten is door de eindgebruiker zelf een gestandaardiseerde bestelling te laten verrichten door bijvoorbeeld een faxte sturen en de goederen door de leverancier direct afte laten leveren bij de eindgebruiker. Hier wordt wel gesproken van een faxban als creatieve variatie op de in de productie bekende kanban. Het is opvallend te merken hoe vaak de fax nog voor bestelprocedures wordt gebruikt. Dat heeft alles te maken met de eenvoud van de werkwijze.
Voorbeeld van een faxban om golfkarton te bestellen
De kosten bij een bestelling van een product kunnen sterk oplopen. Dit kamt bijvoorbeeld voor bij het aanschaffen van complexe kantoor huren per uur schiphol producten zoals las- en gietwerk. De kostenverhoging kan veroorzaakt worden door kwaliteitseisen, zoals röntgenonderzoek bij ontvangstcontrole. Het bedrag dat hiervoor nodig is, kan oplopen tot tientallen procenten van de kostprijs. Meestal !eggen controllers een opslag op de kostprijs van producten die in het bedrijf ontvangen worden, bijvoorbeeld 7% op de aanschafprijs. Dit is de magazijnprijs. Het geeft een vertekend beeld de opslag als een vast percentage te beschouwen. Bestelkosten moeten doorzichtig zijn, anders heeft het

Uitbesteding van productie of distributielogistiek

Uitbesteding van productie of distributielogistiek Door uitbesteding van ( een gedeelte van) de productie, de opslag of het transport kan een onderneming vaste activa vrijmaken voor andere doeleinden. Vooral wanneer niet permanent gebruik wordt gemaakt van dergelijke hulpbronnen, ofwanneer er geen sprake is van strategische afhankelijkheid van derden, kan een dergelijke kantoor huren per uur rotterdam logistieke actie een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsresultaat. Zie voorbeeld 3.4.
F, 1 en J besteden u it
Onderneming F produceert salades. Zo gauw de salades geproduceerd zijn, worden ze getransporteerd naar het gespecialiseerde koel- en diepvriesdistributiecentrum van onderneming D. D verzorgt ook kantoor huren per uur utrecht de opslag, het voorraadbeheer, het orderverzamelen en het transport voor de ondernemingen 1 en J. 1 produceert onder andere ook ijs. Het seizoenpatroon van salades, ijs en diepvriesproducten verschilt sterk. Op deze
3.5.2 DuPont-analyse
wijze kan onderneming D zijn dure vierkante meters opslagruimte beter benutten dan de ondernemingen F, 1 en J afzonderlijk zouden kantoor huren per uur amsterdam kunnen. Bovendien rijden de vrachtwagens van D nu meer efficiente routes: meer klanten per route en hogere drops per stop. De ondernemingen F, 1 en J hebben op deze wijze hun vaste activa min of meer variabel gemaakt.
Return on investment DuPontanalyse
Het berekenen van de return on investment (ROI) kan op een eenvoudige wijze geheuren met behulp van de zogenoemde DuPont-analyse. De ROI wordt daarin berekend als een resultante van de brutowinstmarge, vermenigvuldigd met de omloopsnelheid van het vermogen. De winstmarge drukken we uit in procenten ten opzichte van de verkoopprijs.
De omloopsnelheid van het vermogen is van kantoor huren per uur schiphol belang om te zien hoe we het beschikbare geld benutten. De omloopsnelheid geeft de verhouding weer van de omzet gedeeld door het gemiddelde vermogen. In dit vermogen moeten we alle componenten meenemen die dit vermogen be”invloeden. In figuur 3.17 is een voorbeeld van een DuPont-schema gegeven in een machinefabriek.
FIGUUR 3.17 DuPont-schema van een machinefabriek. Bedragen in miljoenen euro
Met behulp van de gegevens uit figuur 3.17 kunnen we de ROI berekenen. Via de vertakkingen kunnen we de oorzaken van de ROI-prestatie achterhalen. Dit is terug te voeren tot een aantal kosten en vermogensposten. Logistiek heeft een sterke invloed op dit resultaat. Het terugbrengen van de
materiaalkosten met 1 % levert een verhoging van de ROI op van 15% naar 15,8%. Dat wil zeggen dat de ROI verhoudingsgewijs met 5,33% is toegenomen. Een blijvende verhoging van de ROI heeft een gelijkwaardige verhoging van de waarde van het bedrijften gevolg. Door 1 % inkoopbesparing kan het bedrijf wel 5,33% meer waard worden. In figuur 3.18 is weergegeven hoe we tot dit resultaat zijn gekomen. Op de website is een spreadsheet te vinden met alle gegevens van dit DuPont-schema (zie www.werkenmetlogistiek. noordhoff.nl).

Een RF-scansysteem

Het Veghelse bedrijf SIBO, leverancier van kunststofleidingen, beregenings- en vijvertoebehoren, nam afgelopen maart een nieuw bedrijfspand in gebruik. Voor de inrichting van het magazijngedeelte werd met hulp van logistiek adviesbureau Logistore een uitgebreide voorstudie gemaakt, wat uiteindelijk resulteerde in onder andere een nieuw WMS ( warehousemanagementsysteem) met Radio Frequency-toepassing en vier plateauliften voor de verwerking van het kleingoed.
Snelle groei leidde tot kantoor huren per uur rotterdam ruimtegebrek Negen jaar geleden verhuisde SIBO vanuit Heeswijk Dinther naar de eerste locatie op de Amert in Veghel. Daar maakte het bedrijf een snelle groei door in met name de distributie van vijvertoebehoren voor installateurs en detaillisten in zowel het binnen- als buitenland. ‘Die groei zorgde ervoor dat we logistiek gezien in 2007 echt in de knel begonnen te raken. We beschikten over drie hallen en nog een bulkmagazijn 800 meter verderop. Met name de opslag van de diverse filtersystemen voor kantoor huren per uur utrecht vijvers nam veel mimte in beslag. Op gegeven moment begon het ruimtegebrek zo nijpend te worden dat we het bulkmagazijn gingen gebruiken voor het picken van orders. Het magazijn raakte dusdanig vol dat we er letterlijk onze kont niet meer in konden keren en we bijvoorbeeld genoodzaakt waren om tijdelijk zendingen buiten onder een afdak op te slaan; zegt Bert Leijssenaar, Hoofd Logistiek bij SIBO.
24- tot 48-uurs levering Het groeiende ruimtegebrek begon de leverancier van kunststofleidingen, berege
ning- en vijvertoebehoren dusdanig parten te speien dat de 24- tot 48-uurs leveringen in het gedrang dreigden te komen. Bert Leijssenaar: ‘Het werd voor ons steeds lastiger om de orders die ’s ochtends kantoor huren per uur amsterdam binnenkwamen ook dezelfde dag nog te versturen naar klanten in de Benelux, Duitsland en de rest van Europa: Daarbij kwam dat de huur van beide magazijnen doorliep tot eind 2010. Dit leidde ertoe dat het management van SIBO in 2007 besloot om de voorbereidingen op te starten voor de ontwikkeling van een nieuw pand met een magazijnvloer van 5 000 vierkante meter, wederom in Veghel. In 2008 werd het logistieke concept in nauwe samenspraak met Logistore voor het magazijngedeelte van het nieuwe pand vastgelegd. ‘We opereerden op twee sporen:
Opslagbehoefte Rene van Veen, senior logistiek adviseur van Logistore berekende op basis van gegevens uit het systeem de opslagbehoefte voor het klein- en grootgoed in het magazijn. ‘We hebben gekozen voor een inrichting, gebaseerd op twee heel duidelijke stromen in het magazijn. We hebben vier plateauliften in gebruik voor de opslag van kleine artikelen en magazijnstellingen voor de opslag van artikelen in grootvakken en op pallets. En voor de betrouwbaarheid van het kantoor huren per uur schiphol werk in het magazijn een RF-scansysteem. Op basis van de inslag, opslag en uitslag van kleine pvc-artikelen tot grote filtersystemen en het zo efficient mogelijk batchgewijs, papierloos en gecontroleerd verzamelen, hebben we voor de warehousemanagement (WM)-module van SAP gekozen omdat deze oplossing in onze ogen het beste in staat is
om de regie te voeren over onze processen. Daarnaast werkt het nieuwe WMS met RF-applicatie uitermate precies, mede omdat vooraf alle locaties voor opslag zijn bepaald:

Marktaandeel in een snelgroeiende markt

Een vraagteken is een toekomstige ‘troef’ of ‘niet’. Zulke producten hebben nu nog een relatief laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Ze vergen forse investeringen voordat ze (eventueel) sterren worden. De ondernemer zal daarom awegen of zo’n product die investeringen waard is, of kantoor huren per uur rotterdam dat hij het product zal afvoeren voordat het een winkeldochter wordt. Een winkeldochter is een product met een zwakke marktpositie en met weinig groeipotentie. Deze producten kunnen positieve ofnegatieve cashflows en kantoor huren per uur utrecht resultaten genereren.
De hiervoor beschreven portfoliobenadering van producten geeft belangrijke aanwijzingen voor het dirigeren van de kasstroom ter verbetering van de samenstelling van het assortiment. Men gaat er daarbij van uit dat de kasontvangsten van de producten toenemen met hun relatieve marktaandeel en dat hun kasbehoeften stijgen met de marktgroei. Uit deze analyse kantoor huren per uur amsterdam kamt naar voren dat de melkkoeien een nettokasstroom genereren voor de voorziening in de kasbehoeften van bepaalde sterren en vraagtekens, alsmede voor het ontwikkelen van nieuwe producten.
Groeistrategie Producten kunnen doorgaans op verschillende markten worden afgezet. Product-marktDe combinatie van een product en een markt noemt men een product-combinatie marktcombinatie (pmc). Op grond van de combinatie oud/nieuw en (pmc) product/markt is Ansoff (1968) gekomen tot vier groeistrategieen voor het assortiment.
Marktpenetratie is het dieper doordringen van bestaande producten op bestaande markten door meer af te zetten aan bestaande afnemers en nieuwe afnemers te verwerven in bestaande markten.
Marktontwikkeling is het ontwikkelen of aanboren van nieuwe markten voor bestaande producten, bijvoorbeeld door het openen van additionele geografische markten of het ontwikkelen van nieuwe kantoor huren per uur schiphol marktsegmenten.
Productontwikkeling is het lanceren van nieuwe producten op bestaande markten. Dit kan worden verwezenlijkt door een assortimentsuitbreiding.
Diversificatie is het brengen van nieuwe producten op nieuwe markten. Deze groeirichting kan worden gerealiseerd door nieuwe producten aan te bieden aan andere dan de huidige afnemers.
De groeistrategie van een bedrijf moet binnen de matrix van figuur 2.9 beperkt worden tot een stap. Dat wil zeggen dat men nooit een oud product uit een oude markt mag uitbreiden met een nieuw product in een nieuwe markt.
TUSSENVRAAG 2.8 Pan Holdings is importeur van onder andere VW, Audi, Seat en Skoda. Meer dan de helft van haar omzet kamt echter uit andere activiteiten: als importeur van mobiele telefoons en vorkheftrucks (Linde) en als producent van industriele lagers. In de krant lazen we het bericht dat Pan samen met Macintosh (Kwantum, Halfords) een winkelketen heeft geopend met een telecommunicatieassortiment – als concurrent van Primafoon. Hoe past deze strategie in de product-marktmatrix van Pan?

lnspelen op consumentengedrag


Efficient consumer response (ECR)
Wal is de inuloed uan consumentengedrag op logistiek?
De afnemer en met name de consumptieve afnemer vertoont een steeds grilliger aankoopgedrag. In dat verband ontmoeten we in de literatuur het begrip massa-individualisering. Met name in de foodbranche heeft men al lange tijd nagedacht over concepten om zo goed mogelijk aan die consumentenwensen tegemoet te kunnen komen. Genoemde onderwerpen vormen het hart van deze paragraaf.
2.2.1 Massa-individualisering We kunnen de relevantie van het marketingconcept illustreren met voorbeelden kantoor huren per uur rotterdam die betrekking hebben op de verschillende schakels. De industriele afnemer of consument behaart daarbij centraal te staan. Met name in de levensmiddelenbranche is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze ‘customer-first’ -filosofie. Onder de paraplu efficient consumer response (ECR) zijn en worden erveel projecten uitgevoerd om deze consumentgerichte vis . ie van een nadere inhoud te voorzien. ECR wil kantoor huren per uur utrecht bereiken dat de echte eindconsument centraal wordt gesteld in het denken en handelen van alle ondernemingen in een bedrijfskolom. De consument van vandaag verlangt kwalitatief hoogwaardige producten, een ruim assortiment in de winke!, geen ofweinig out-of-stocks en acceptabele
prijzen. Zonder nauwe samenwerking met zijn leveranciers, kan een retailer nooit alleen voldoen aan de eisen van de hedendaagse consument. Ondernemingen in een keten moeten de krachten gaan bundelen om hieraan tegemoet te komen. Om aan de uiteenlopende wensen van verschillende consumenten te kunnen voldoen, introduceren ondernemingen steeds meer verschillende kantoor huren per uur amsterdam producten en diensten. Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt in dit verband over 16 miljoen marktsegmenten in Nederland: voor iedere consument een op maatgesneden product. Van Asseldonk (1998) noemt dit verschijnsel massa-individualisering. Het kenmerk van massa-individualisering is het leveren van een op de klant toegesneden product of dienst (maatwerk) tegen de kosten van een standaardproduct (confectie). Klauten waarderen vooral die producten, die aan hun eisen, wensen kantoor huren per uur schiphol en specificaties ( customizing) voldoen, maar daar liever niet meer voor betaten dan voor het standaard (commodity) product.
Het probleem om massa-individualisering te realiseren is dan ook duidelijk: bij standaardproducten zijn door middel van een hoog volume schaalvoordelen te realiseren en zijn de kosten dus lager dan bij maatwerk. Anders gezegd: massa is goedkoop, maatwerk is duu r. In zekere zin combineert massa-individualisering dus het beste uit twee ‘werelden; zie figuur 2.2.