IBV-bronbestanddag

Jaarlijks wordt de IBV-bronbestanddag georganiseerd. Tijdens deze dag worden onder meer de opzet en achtergronden van het bronbestand besproken, alsmede de input van de gebruikers en vernieuwingen met betrekking tot: – gebrekenomschrijving (herkenning oorzaak, herstel, preventie); – benchmarking; – basislijsten Programma van Eisen; bouwdeelomschrijvingen; – materiaalomschrijvingen; – onderhoudskengetallen; tevredenheidsonderzoeken; – geautomatiseerde verwerking data. IBV-gebruikersdag PVM vraagt haar !BV-gebruikers en -afnemers een actieve bijdrage te leveren bij het ontwikkelen en onderhouden goedkoop kantoor huren rotterdam van de modules. In samenwerking met andere gebruikers van het softwarepakket IBV worden werkgroepen samengesteld die actief deelnemen aan het bespreken en verbeteren van de verschillende modules. Deze vorm van actieve aansturing van de praktijkinformatie garandeert actuele, op de praktijk gerichte programmatuur en hulpbestanden. Jaarlijks wordt de IBV-gebruikersdag georganiseerd. Tijdens goedkoop kantoor huren utrecht deze dag worden onder meer de opzet en de achtergronden van de modules, de input van de gebruikersgroep( en) en vernieuwingen besproken met betrekking tot: – management- en besturingsinformatie; – wijzigingen programma per module; – uitbreiding toepassingen per module; – introductie nieuwe overzichten per module; – introductie nieuwe modules; – introductie nieuwe tools; – FAQ ( Frequently Asked Questions). O p d e IBV-gebruikersdag worden praktijkvoorbeelden en cases uitgebreid behandeld, waarbij de deelnemers aan de gebruikersgroep hun visie kunnen geven. PVM nodigt ook regelmatig gastsprekers met een vastgoedachtergrond uit voor het geven van lezingen en voordrachten. 451 VASTGOEDMANAGEMENT Instructiekaarten Ter goedkoop kantoor huren amsterdam ondersteuning van het gebruik van het softwarepakket IBV biedt PVM instructiekaarten aan. Per module wordt stapsgewijs de verwerking van de diverse data beschreven. De instructies voor het ingeven van beheerinstellingen met betrekking tot foto’s, printen, het aanmaken van gebruikers, klantgegevens, enz., worden beschreven met behulp van illustraties en voorbeelden. Na het goedkoop kantoor huren schiphol vormgeven van de beheerinstellingen volgt de opbouw van diverse bestanden, zoals het inrichten van een klantenbestand (indien noodzakelijk met meerdere klanten), een objectenbestand waarin het in bezit zijnde vastgoed wordt gerubriceerd, het bijbehorende projectenbestand en bijvoorbeeld een bestand met de aanwezige verhuureenheden.

Vijf vragen over Asset Liability Management

A. Peeters, ‘Vijf vragen over Asset Liability Management’, Aedes-Magazine 1 9, 2003 M.E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competition, The Free Press, 1 980 C.K. Prahalad en G. Hamel, ‘The core competence of the corporation’, Harvard Business Review, nr. 68, 3, May-June 1 990, pp. 79-9 1 N.L. Prak en H. Priemus, Vervalmodel, TU Delft, 1 984 P.H. Ray en S.R. Anderson, The Cultural Creatives, 2000 Stichting REN Nederland, Real Estate Norm. Methode voor de advisering en beoordeling van kantoorlocaties en kantoorgebouwen, 1 992 N.F.M. Roozenburg en J. Eekels, Productontwerpen, structuur goedkoop kantoor huren rotterdam en methoden, 1 998 W.N.J. Rust, F. Seyffert, A.C. den Heijer en J.P. Soeter, Vastgoed financieel, Delftse Universitaire Pers, Management Studiecentrum, tweede herziene druk 1 997 B. Rutgers van der Loeff et al., Leermeester. Ondernemers over voorbeelden, 200 1 P.A. Samuelson, Handboek Economie, Uitgeverij goedkoop kantoor huren utrecht Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1 973 SBR, Van initiatief tot bouw, SER Researchrapport 127, 1 985 W. Schoorlemmer, Collegedictaat Bouwrecht, Hogeschool Brabant, 1 998 A. Schütte, P. Schoonhoven en I. Dolmans-Budé, Commercieel Vastgoed, 2002 A. Straub, G. Vijverberg en E. Philipsen, Onderhoudsbeleid woningcorporaties: strategisch voorraadbeleid, stuurinstrumenten en onderhoudscontracten, 2000 J. Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk: benchmarking en verbeterprogramma’s, Het Facility Management Handboek, nr. 6, 1 996 M. Tampoe, ‘Exploiting the competence of your organization’, in Mintzberg et al” 200 1 B. Tiggelaar, ‘De erfenis van Peter Drucker’, in Managementboek 2006, 2006 ‘Totaalplan voor gebouwinspecties’, Industrial Maintenance 8, 2009 Triodos Bank, Jaarverslag 2007. De Duurzame consument, 2008 UAV 2001, Uniforme Administratieve Voorwaarden goedkoop kantoor huren amsterdam voor de uitvoering van werken, 2001, Algemeen Verbond BouwBedrijf (AVBB), 200 1 L.B. Uittenbogaard en P.P. Kohnstamm, Vastgoedmanagement – de ontwikkeling van de markt voor beheerdiensten, SBV, 1996 E. Vaassen, L. Bollen en F. Hartmann, Basisboek Informatie & Contra!, 2005 VACpunt Wonen, WoonKwaliteitWijzer. Integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving op goedkoop kantoor huren schiphol www.vacpuntwonen.nl J. in ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen. Een toepassing van denken in systemen en processen, 1 996 G. Vijverberg, Huisvestingsbeleid van bankorganisaties, 1 997 F. de Waal, Wederkerigheid bij hogere primaten, 2005 en 2007 M. Weatherhead, Real Estate in Corpora te Strategy, 1 997 WRR, Sturen op infrastructuur, 2008 C. Zwart, De strategie van de hoop, 1 995

De interne doelen

De interne doelen richten zich vooral op het personeel. De symboliek van de bedrijfshuisvesting kan de signalen versterken die de manager aan zijn personeel wil afgeven. 388 H UISVESTINGSMANAGEMENT 1 1 .S Sommige auteurs merken echter op dat managers veel minder bekwaam zijn in de besluitvorming met betrekking tot huisvesting dan in de besluitvorming over producten en dienstverlening, strategievorming, afzetgebieden enz. De manager zou zich deze vaardigheden meer eigen moeten maken, of de architect expliciet moeten wijzen op de invloed van wijzigingen in het ontwerp op de bedrijfsorganisatie. Een probleem is wel dat architecten dezelfde uitgangspunten op een verschillende wijze in het gebouw kunnen vertalen. Zo hebben de architecten Alberts en Herzberger dezelfde visie: het personeel dient een eigen werkplek te hebben waar men zich prettig voelt. Bij Alberts leidt dit tot een ‘ingericht’ gebouw, dat zijn gezelligheid zelf uitstraalt door middel van nisjes en kleurgebruik, enz. Herzberger komt echter uit op een ‘kaal’ gebouw, dat zijn gezelligheid krijgt door de mensen die erin werken. Een ander voorbeeld. Het verschil tussen het Groninger Museum en het Bonnefanten Museum. Mendini heeft het Groninger Museum ontworpen met een nadruk op het gebouw zelf. In het Bonnefanten Museum ligt goedkoop kantoor huren rotterdam de nadruk op de kunst in het gebouw. Niet de architect maakt het gebouw tot een museum, maar de dingen die er hangen. Zo zien we dat de architectkeuze en de samenwerking tussen architect en manager belangrijk is om te komen tot een optimale huisvesting van de organisatie. De externe doeleinden van architectuur richten zich vooral op de marketing van het bedrijf, de identiteit en representativiteit van het bedrijf voor de buitenwereld. Vooral bij banken, verzekeraars en bedrijven in de goedkoop kantoor huren utrecht zakelijke dienstverlening is dit van groot belang. Ze leveren geen herkenbare producten of diensten. Zij moeten het daarom hebben van het imago van het hele bedrijf. Bedrijfshuisvesting wordt dan een onderdeel van het PR-beleid van de organisatie. 11.4.6 Marktpartijen In het hoofdstuk over strategie zijn de concurrentieanalyse en de waardeketen van Porter besproken. Hieruit bleek dat de omgeving van de organisatie veel marktpartijen telt. Zo staan in de concurrentieanalyse de klanten, leveranciers en concurrenten in de sector centraal. Uit de waardeketen bleek dat goedkoop kantoor huren amsterdam huisvestingsmanagement een proces is dat de primaire processen ondersteunt. De kwaliteit van de primaire en de ondersteunende processen bepaalt uiteindelijk de winstmarge die de organisatie op haar producten weet te realiseren. Mobach en Rogier stellen nu dat de afnemers en concurrenten de belangrijkste marktpartijen vormen van de organisatie. Het exterieur en interieur van de bedrijfshuisvesting goedkoop kantoor huren schiphol biedt de manager dan een middel om zich van zijn concurrentie te onderscheiden. Zo zijn interieurs in de detailhandel van groot belang, zeker nu consumenten steeds meer recreatief winkelen. Exterieurs zijn ook van groot belang. Voorbeelden zijn het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam en van Interpolis in Tilburg.

De strategische waarde van vastgoed voor bedrijven

De volgende voorbeelden maken duidelijk hoe groot de strategische waarde van vastgoed voor bedrijven is (zie ook hoofdstuk 5.2: Philips bouwt in Eindhoven voor 900 miljoen gulden een nieuw toptechnologiecentrum voor 8.000 mensen). Ze duiken steeds vaker op: de merkwinkels. Via een eigen vestiging of franchiseformule kunnen fabrikanten hun naamsbekendheid vergroten en nieuwe concepten uitproberen. Een merkwinkel is ook directe reclame, buiten het versnipperde media-aanbod om. “De consument vindt het leuk om meneer Heinz de hand te drukken.” Voorbeelden: Honig heeft drie merkwinkels in Nederland. Douwe Egberts telt inmiddels zeven vestigingen van het koffiecafé Cafe DE; Unilever timmert aan de weg met het Bertolli Toscaans Lunchcafé in Den Haag en Amsterdam en de Unox Soup Factory in Rotterdam. Ook zuivelfabrikant Campina zegt zich op de markt te oriënteren. (Bron: NRC Handelsblad, 7 mei 2002) Ten aanzien van de risicobeheersing van de goedkoop kantoor huren rotterdam huisvesting: School ontruimd wegens gaslucht Het gebouw van Helicon Opleidingen Groenschool Eindhoven aan de Locatellistraat in Eindhoven is gistermiddag ontruimd. In de school hing wat volgens sommigen een gaslucht was en daarom werd de brandweer gewaarschuwd. Bij een onderzoek roken de brandweermensen geen gaslucht, ook niet in de kruipruimtes en het ketelhok. De in sommige goedkoop kantoor huren utrecht delen van de school indringende lucht werd geweten aan putten die door het droge weer droogvallen. ( Bron: Eindhovens Dagblad, 12 april 2000) 371 11.3 VASTGOEDMANAGEMENT Pronk wist niet van scheurtje De ministers Borst (Volksgezondheid) en Pronk (Milieu) hebben de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten dat de reactor in Petten op 18 februari wordt stilgelegd. Dat is een reeds ruim van tevoren door de directie geplande ‘shut down’ in verband met regulier onderhoud. Het besluit van de bewindslieden is gebaseerd op een rapport van de Inspectie van goedkoop kantoor huren amsterdam Volksgezondheid, dat gisteren verscheen. Hierin adviseert de hoofdinspecteur de sluiting van de kernreactor tot begin volgende week uit te stellen om kankerpatiënten niet in de problemen te brengen. ( Bron: Eindhovens Dagblad, februari 2003) Lijst lakse scholen snel in publiciteit Publicatie van de namen van Eindhovense basis- en middelbare scholen die nog niet beschikken over een gebruiksvergunning goedkoop kantoor huren schiphol voor brandveiligheid is nabij. Onderwijswethouder N. van der Spek (PvdA) verwacht een dergelijke lijst eind deze week naar buiten te kunnen brengen, ondanks kritiek daarop vanuit het onderwijs. Van der Spek vindt dat sommige schoolbesturen niet voldoende gedaan hebben om hun gebouwen brandveilig te maken. Daarom dreigde hij eind augustus een lijst openbaar te maken waarop staat welke scholen wel en welke nog niet in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. Voor het verdienen van zo’n vergunning moet een gebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Geëist worden onder andere duidelijk aangegeven en vrije vluchtwegen, brandblussers, alarminstallaties en regelmatige brandoefeningen. ( Bron: Eindhovens Dagblad, 2003)

Interne processenperspectief

Interne processenperspectief De prestatiemetingen binnen dit perspectief zijn gericht op de processen die de grootste invloed hebben op de tevredenheid van afnemers en de realisering van de financiële doelstellingen. Men onderscheidt de prestatiemetingen voor kosten, kwaliteit en tijd van de dienstverlening, alsmede de concurrentiekracht van de eigen producten en diensten. Leer- en groeiperspectief Dit perspectief, dat betrekking heeft op leerresultaten en toekomstige groei, maakt de infrastructuur zichtbaar die een vastgoedbedrij f moet opbouwen als het op de lange termijn wil blijven groeien en zichzelf verbeteren. Het gaat hierbij om het vermogen van de organisatie om te kunnen veranderen, de zogenoemde lenigheid van de organisatie. Daarnaast spelen het denkvermogen kantoor huren rotterdam (de menselijke capaciteit van de organisatie) en de informatiesystemen een belangrijke rol. 1 0.1.8 Audit Een onderdeel van het beheerproces is het toetsen van de meerjarenbeheerplannen en uitgevoerde jaarplannen middels een audit. Doelstelling van een audit is te komen tot een oordeel over de inhoudelijke invulling van de meerjarenbeheerplannen. Zijn deze consistent en betrouwbaar binnen de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afgesproken kaders? Toetsing op de volgende aspecten: kwaliteitsbeheersing: het controleren en beoordelen van de inventarisatie en inspectie op basis van veldwerk. Het doel is uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid en de consistentie. Zijn alle bouwdelen volgens afspraak opgenomen en op juiste wijze beoordeeld en gescoord? Zijn alle voorkomende bouwdelen op dezelfde wijze benoemd? geldbeheersing: het analyseren en beoordelen van de meerjarenbeheerplannen met het doel uitspraken te doen over: effectiviteit: zijn voor alle bouwdelen de juiste onderhoudsmaatregelen opgenomen in aansluiting op de inspectie en in relatie tot het PvE-1? Daarnaast zal worden nagegaan of het PvE-I in overeenstemming is met het strategische voorraadbeleid; consistentie: zijn de meerjarenbeheerplannen kantoor huren in amsterdam vergelijkbaar in opbouw en in de toepassing van normen, zoals opgenomen in het onderhoudsmaatregelenbestand? tijdbeheersing: zijn de producties/resultaten binnen de afgesproken periode gerealiseerd of behaald? – informatiebeheersing: is de informatie volgens de gemaakte afspraken zoals vastge- 354 MANAGEMENTCYCLUS 1 0.2 legd in het onderhoudsmodel? Tevens zal worden gekeken of deze informatie ook kantoor huren bij schiphol airport kan worden geleverd door de medewerkers binnen de organisatie; organisatiebeheersing: zijn de afgesproken interne procedures door de medewerkers gevolgd?

De pro-act-fase

Pro-act ( refiectiefase) De pro-act-fase is een voorbereidende fase. In deze fase gaat het in essentie om onderzoek naar mogelijke nieuwe resultaatgebieden en het ontwerpen van mogelijke interventiestrategieën bedrijfsruimte te huur in rotterdam die het management kan gebruiken in de re-act- en planfase. De pro-act-fase wordt alleen in complexe besturende processen apart onderscheiden. Deze activiteiten worden ook wel de strategie-, architectuur- of ontwerpfunctie genoemd. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een mooi zorgcentrum om als woningcorporatie te laten zien wat men in huis heeft. 2. Plan (onderhandelingsfase) In de plan- of onderhandelingsfase wordt een plan opgesteld waarin is opgenomen welke kantoorruimte te huur in utrecht resultaten men wil bereiken (‘soli’) en hoe men dat wil doen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele kaders die als randvoorwaarden aan het proces zijn opgelegd. Elk resultaat wordt precies gedefinieerd aan de hand van ‘smart’ doelstellingen of normen. Tevens wordt vastgelegd hoe men deze doelstellingen via prestatieindicatoren wil gaan meten. Bijvoorbeeld: strategisch plan, meerjarenonderhoudsplan, contracten. 337 10 VASTGOEDMANAGEMENT 3. Do (uitvoeringsfase) In kantoor huren in amsterdam deze fase vinden alle uitvoerende activiteiten van het proces plaats. Het goedgekeurde plan uit de vorige fase vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van de vastgestelde prestatie-indicatoren plaats. De activiteiten in deze fase zijn verbonden met de reguliere, operationele processen. 4. Check ( acceptatiefase) Deze fase vergelijkt werkelijk behaalde resultaten met de kantoor huren bij schiphol airport resultaten die waren gepland (‘gap’). De verschillen worden geëvalueerd en de oorzaken van opgetreden verschillen worden achterhaald. Bijvoorbeeld: audits, benchmarking. In figuur 10-1 zijn de verschillende fasen van de managementcyclus schematisch weergegeven.

Uitvoeringspakketten

Kosten Hijskraan voor renovatie flat Noord-Brabantlaan in Eindhoven moest plotseling weg “Hier kunnen we ons moeder van 87 straks niet mee confronteren,” zegt Lou Berkvens bij het gapende gat in de gevel van haar flat aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. ”Als de voorgevel vandaag niet goed dichtgemaakt kan worden, moet ze bij ons slapen. Het ziet er hier uit alsof er een bedrijfsruimte te huur in rotterdam bom is ontploft.” (Bron: Eindhoven Plus, 4 oktober 2000) Moraal: de bron van de inkomsten ligt bij de huurder. Laat om deze reden de huurder niet in de kou staan! Nadat alle onderhoudswerkzaamheden van het betreffende jaar zijn uitgevoerd, kan middels nacalculatie worden bezien in hoeverre prijzen en manuurnormen moeten worden bijgesteld. Na de uitvoering van het werk komen de zogenaamde uitvoeringspakketten terug bij de opzichter en de werkvoorbereider. Zij verwerken deze en vergelijken werkelijk gemaakte kosten met de begroting. De uitkomsten kantoorruimte te huur in utrecht van deze analyse kunnen voor drie doeleinden gebruikt worden: – maatregelen om een efficiënte uitvoering van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden te verzekeren; – correctie van de gebruikte begrotingsnormen, wanneer blijkt dat die normen te hoog of te laag zijn; – voor het opstellen en bijstellen van de begrotingen teneinde over een betrouwbaar meerjarenplan te beschikken. Verschillen kantoor huren in amsterdam in de begroting kunnen een gevolg zijn van: – afwijking in hoeveelheden (bijvoorbeeld: meer of minder manuren of materialen besteed dan begroot); afwijking in de kosten per eenheid (bijvoorbeeld: hogere of lagere kosten per manuur of materiaalsoort dan begroot). Grote verschillen in de begroting kunnen in principe niet optreden omdat ervan uitgegaan is dat het meerjarenplan in oorsprong juist is kantoor huren bij schiphol airport opgezet en steeds wordt geactualiseerd. Er kunnen dan prijs- en hoeveelhedenverschillen naar voren komen. De algemene formules luiden: Hoeveelheidsverschil = (Qb – QJ x Pb Prijsverschil = ( Pb – PJ x Q”” 323 9.3. 12 Qb = de begrote hoeveelheid Qw = de werkelijk bestede hoeveelh

Het Nederlands recht

Het Nederlands recht kent een drietal overeenkomsten waarmee arbeid kan worden verricht, te weten: 1. de arbeidsovereenkomst; 2. de opdracht: een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten; 3. de overeenkomst tot de aanneming van werk. In de bouwwereld worden al deze overeenkomsten toegepast. Zo hebben opdrachtgevende instanties en aannemers werknemers in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten, geeft de opdrachtgever een opdracht tot bijvoorbeeld het ontwerpen van een kantoorgebouw aan een architect en besteedt de opdrachtgever de bouwwerkzaamheden uit aan een aannemer door middel van een overeenkomst tot de aanneming van werk. Met name de overeenkomst tot de aanneming van werk speelt bij het vastgoedbeheer een belangrijke rol. Om deze reden wordt deze contractvorm nader uitgewerkt. Bedacht moet worden dat de overeenkomst tot de aanneming van werk een bijzondere, met name in de wet genoemde overeenkomst is, waarop algemene bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van bedrijfsruimte te huur in rotterdam toepassing zijn. Kenmerkend voor de regeling in het Burgerlijk Wetboek is het verbrokkelde, onsamenhangende karakter, dat de rechtsverhouding opdrachtgever-aannemer bij lange na niet volledig regelt. Desondanks ontmoet kantoorruimte te huur in utrecht dit gebrek in de regelgeving weinig bezwaren, aangezien de bouw bij uitstek een terrein is waar het gebruik van algemene (standaard) voorwaarden toepassing heeft gevonden (Schoorlemmer, 1 998). Zo is de verhouding aannemer-opdrachtgever geregeld via de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1 989. In het Uniform Aanbestedings Reglement VAR 200 1 zijn de aanbestedingsregels tussen opdrachtgever en aannemer geregeld. De Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding architect-opdrachtgever 1 997 regelen de rechtsverhouding tussen kantoor huren in amsterdam architect en opdrachtgever. Het Burgerlijk Wetboek geeft de volgende definitie van een aannemingsovereenkomst: Aanneming van het werk is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De kantoor huren bij schiphol airport aanduiding ‘buiten dienstbetrekking’ maakt duidelijk dat het hier geen arbeidsovereenkomst betreft. De aanduiding ‘een werk van stoffelijke aard’ maakt duidelijk dat het bij de aanneming van werk niet gaat om de verrichting van enkele diensten, zoals het geval is bij de opdracht.

Oprecht nieuwsgierig

Oprecht nieuwsgierig zijn naar de wensen van de klant is geoorloofd om verkregen kennis en inzicht over de klant te gebruiken, zodat we de klant nog beter kunnen helpen ( zie ook W. van Hulst, ‘Jan Gunnarson over hostmanship, de leider van morgen denkt inclusief’, interview 2008 op www.managementboek. 294 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9. 1.l nl). Bij het gebruik van vastgoed gaat het bij de klant uiteindelijk om de waarde van het product, huisvesting en service, en die wordt bepaald door de kantoor huren rotterdam ervaringen gedurende het gebruik van dat product. De verwachting van de gebruiker van het vastgoed is gebaseerd op: – prijs: een scherpe prijs toont zich door efficiëntie; – kwaliteit: in de betekenis dat voldaan wordt aan de specificaties van het vastgoed en de service aan de afnemer van huisvestingsdiensten; – nut: de mate waarin huisvesting van nut is voor de afnemer van vastgoed. De vergelijking kantoorruimte te huur in utrecht door de gebruiker van het vastgoed wat betreft de verwachte en waargenomen prestaties leidt tot de conclusie dat een positieve, verwachte of negatieve prestatie door de verhuurder wordt geleverd (zie figuur 9-2). In een prestatiemeting komen veelal de volgende onderwerpen aan bod: – Beoordeling van het contact tussen verhuurder en huurder of gebruiker van het vastgoed: – accountmanager; – telefonische bereikbaarheid; – verspreiding van nieuws dat relevant is voor de huurders. – Storingen en storingsorganisatie: – ontwikkelingen aantal storingen; – beoordeling telefonische afhandeling; beoordeling snelheid afhandeling; – beoordeling telefonische service; – beoordeling onderhoud; beoordeling informatie over onderhoud en storingen. Imago van kantoor huren in amsterdam de verhuurder: klantgerichte houding; – professionele partners; – vooruitstrevend en kostenbewust. Locatie en ruimte: vestigingsplaats; ruimten; faciliteiten; verandering in huisvesting. Vanuit de prestatiemeting – inzake huurderssatisfactie of gebruikerssatisfactie – komen de aandachtspunten naar voren die een positieve verwachting van de huurder of gebruiker in de weg staan. Het is aan de verhuurder om hierop gepaste maatregelen te nemen, direct of op termijn, wanneer dit niet anders kan vanwege technische, organisatorische of financiële oorzaken. Door het tekenen van de huurovereenkomst binden huurders en verhuurders zich aan kantoor huren bij schiphol airport elkaar, zodat er geen ruimte is om noodzakelijke maatregelen oneindig lang uit te stellen. Willen we de verstandhouding goed houden, dan moeten we de huurder of gebruiker niet te lang op de proef stellen en zijn gevoel van ‘disconfirmatie’ niet onnodig vergroten door slechts onder dwang van 295 9.1.J VASTGOEDMANAGEME

Vastgoedmanagement op ontwikkelingsvlak

Vastgoedmanagement op ontwikkelingsvlak / tactisch-operationeel niveau In dit hoofdstuk komt in het kort het proces van ontwerpen en bouwen aan de orde en wordt met name ingegaan op ontwerpen als het realiseren van waarden. Vastgoedkwaliteit laat mensen niet onberoerd. Mensen hebben antennes, sensoren. We vertrouwen op onze zintuigen, met de ogen als leidend zintuig wanneer het gaat om de gebouwde omgeving, de neus voor de geur en het oor voor het geluid. Onze zintuigen reageren subtiel, ook als we naar een gebouw toe lopen. Of bij binnenkomst in de hal, in de kamer, in de zithoek. Met een tafel, stoelen, televisie en een kast vol boeken. Non-destructief nemen we met onze zintuigen alles waar en komen we tot een waardering die we soms uitspreken, maar vaker voor ons houden. Is er de waardering, dan spreekt het hart en ontstaat er enthousiasme en toont men energie. De emotie zorgt voor een glimlach op het gezicht en geeft ons een gevoel kantoor huren rotterdam van geluk. Zonder emotie vaart niemand wel. Thuis niet, op het werk niet, nergens en nooit. Zonder emotie is een gebouw een gebouw, een ruimte een ruimte en een voorwerp een voorwerp. Onze emotie laat het gebouw, de ruimte en de daarin opgestelde voorwerpen leven en verandert het gebouw in een persoonlijke omgeving. Hiermee is de persoonlijke emotie gearriveerd en kan een gevoel van welbehagen kantoorruimte te huur in utrecht ontstaan. Zonder de toegewijde hand van de bouwmeester hebben de beste grondstoffen een beperkte waarde. Kwaliteit onthult zich in de uiteindelijke toepassing: my home is my castle. Gebruikers van vastgoed verlangen kwaliteit. In het boek Vastgoedontwikkeling, dat aansluit op het boek Vastgoedmanagement, is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. Het eerste type heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van het vastgoed. De belevingswaarde komt voort uit de verschillende belevingswerelden die met kantoor huren in amsterdam wonen, werken, ontspannen, verzorgen, leren en recreëren te maken hebben. Het tweede type verwijst naar het financiële aspect van huisvesting. Het is niet alleen de initiële investering die telt, maar ook de exploitatiekosten van het vastgoed over een veel langere periode, de Life Cyde Casting ( LCC). Kenmerk van waardegestuurde vastgoedontwikkeling is dat investeringen altijd worden bezien en kantoor huren bij schiphol airport beoordeeld in relatie tot (exploitatie)kosten en opbrengsten op de langere termijn. Voor vastgoedontwikkeling is het zaak deze twee waarden leidend te maken gedurende het ontwerpproces, om tot een kwalitatief goed product te komen. De relatie van gevraagde en geleverde prestaties bepaalt daarmee de kwaliteit van het gebouw, respectievelijk het gebouwontwerp. De financiële waarde en de beleveniswaarde van belanghebbenden – producent, eigenaar, verhuurder, huurder, maatschappij – vormen zo de definitie van kwaliteit voor vastgoed.