Wat betekent eigenlijk “het niets”?

Gerelateerde afbeelding

Wat betekent eigenlijk “het niets”? Bestaat dat wel? Het is opmerkelijk helder in mijn hoofd en ik begin de vraagstelling logisch te beredeneren. Stel dat ik een steen neem en deze steen halveer. De ene helft gooi ik weg en de andere helft houd ik over. Dan heb ik nog steeds een stuk steen in mijn handen. Stel eens dat ik de steen oneindig vaak achter elkaar halveer en elke keer een helft behoud en de andere helft wegdoe. Volgens mijn redenering heb ik na het oneindige halveren nog altijd iets over, want de helft van iets kan niet niets zijn. Hoe klein het deeltje tijdelijk kantoor huren utrecht steen ook is, het wordt nooit nul. Dat betekent volgens mij dat er ooit iets moet zijn geweest, waaruit de wereld met al het leven is ontstaan. Anders was er niets geweest. Er kan volgens mij niet iets ontstaan vanuit het niets, tenzij je in het scheppingsverhaal gelooft. Maar ook daar was er iets, namelijk God. Dat betekent dus dat wij voortkomen vanuit een iets, wat dat ook is. Ik ben tevreden met deze logische redenering en ben benieuwd wat Renard daar morgen op weet te zeggen. Zachtjes schud ik neuriënd mijn hoofd heen en weer, terwijl ik door het kleine raam naar buiten kijk. Deze tik heb ik overgehouden uit mijn jeugd. Het was mijn manier om in slaap te vallen. Als ik alleen ben, doe ik het nog geregeld. Het moet beaamd worden dat het vandaag een bijzondere dag was; ik heb een onderzoeksreis aangeboden gekregen, maar ik ben er nog niet helemaal uit of ik op het verzoek van Renard in moet gaan. Aan de ene kant trekt een reis naar de tijdelijk kantoor huren schiphol Verenigde Staten me sterk aan, maar aan de andere kant begrijp ik nog steeds niet wat Renard precies van me wil. En de vraag over het ontstaan van het alles uit het iets of uit het niets heeft zijn intenties niet veel duidelijker gemaakt. Met de overtuiging dat ik morgen het antwoord op de vraag van Renard weet, val ik in een diepe slaap; gelukkig dit maal zonder de hulp van mijn slaapvriendjes. Ik droom heel helder.

Sociale contacten

Gerelateerde afbeelding

Vrienden en familie komen nauwelijks meer over de vloer. Ik schaam me voor mijn leefsituatie en dat doet pijn. De telefoon staat standaard op voicemail en als er aan de deur wordt gebeld, doe ik niet open uit angst dat daar weer een postbode met een aangetekende brief staat. Zo houd ik mijn vrienden en familie buiten de deur en worden onze sociale contacten dus tot een minimum beperkt. Alleen Kathleen heeft nog wat contacten op de universiteit en gaat af en toe weg met vriendinnen. Voor haar is het echter zwaar dat ze financieel niet meer kan meekomen met haar vriendinnen. Ondanks mijn depressieve gevoelens probeer ik zo positief mogelijk te blijven. Als ik mezelf en Kathleen niet opkalefater, draaien we helemaal door. Niet alleen ik, maar ook Kathleen kampt nu met slapeloze nachten. Ze piekert constant over de dag van morgen en ze krijgt geen rust meer in haar kop, wat haar radeloos maakt. Dat heeft een negatief effect op haar studieresultaten en het gebrek tijdelijk kantoor huren rotterdam aan slaap maakt haar sikkeneurig en opvliegend, wat niet bij haar karakter past. Het is een kant die ik helemaal niet kende van Kathleen. Ik voel me vooral schuldig naar haar toe; hoe heb ik in mijn hebzucht naar meer, meer en nog eens meer in hemelsnaam zo onverantwoordelijk kunnen handelen? Hoe langer ik in de schuldsanering zit, des te prominenter deze vraag opspeelt.
Het zat eraan te komen, maar een breekpunt in onze relatie is op maandag 13 april 2009, de dag dat Kathleen 31 jaar oud wordt. Bij de HEMA heb ik twee tompoezen gehaald om haar verjaardag te vieren. Als verrassing heb ik bij de Spullenhulp een engeltje op de kop getikt dat op een wereldbol zit. Het engeltje is helaas niet genoeg om onze relatie te redden. Kathleen barst bij de koffie uit in een niet te stoppen huilbui. Ze kan de armoede niet meer aan en ervaart dat ze langzaam maar zeker in een sociaal isolement terechtkomt. Hoe moet je aan je tijdelijk kantoor huren amsterdam  vriendinnen vertellen dat je wekelijks een voedselpakket bij de voedselhulp ophaalt? Haar studie oppakken lukt steeds slechter en daardoor zit ze hele dagen thuis. “De armoede grijpt me naar de keel,” zegt ze, terwijl ze een wurgbeweging naar haar hals maakt. “Zelfs een normaal verjaardagscadeau zit er niet meer in.”

De totale managementfunctie

Gerelateerde afbeelding

Onder kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie verstaan, dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen technische en relatieve kwaliteit. Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om integrale kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit. Belangrijke redenen voor de belangstelling voor kwaliteitszorg flexplek huren rotterdam hebben te maken met de toenemende concurrentie, het kwaliteitsbewuster worden van de afnemer, de omvang van de kwaliteitskosten en veranderingen in de wetgeving.
MANS is een organisatie die zich inspant voor vergroten van de kwaliteitsbewustzijn in het bedrijfsleven. Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Als een kwaliteitssysteem voldoet aan, door een externe instantie bepaalde, normen en eisen dan kan een kwaliteitscertificaat worden toegekend.
Algemeen • Duyvis, W., en Reedijk, J., Kwaliteitsmanagement, Kluwer, Deventer, 1994. • Bakker, C.G., 1Kz, Leerboek integrale kwaliteitszorg, EPN, Houten, 1998. • Schuurman, EJ.H., Handboek Integrale Kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer, 1991. • Blauw, J.N., Op weg naar kwaliteit, Kluwer, Deventer, 1994. • Jeanson, M., en Zegers. R., Verbeterteams op maat, Kluwer, Deventer, 1994. • Hinton, T., en Schaeffer, W., Customer Focused Quality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NewYersey, 1994·
Achtergronden van het flexplek huren amsterdam kwaliteitsdenken • Imai, M., Kaizen, Kluwer, Deventer, 1990. • Japan Management Association, Kanban – Just in Time, Kluwer, Deventer, 1992. • Crosby, P.B., Quality is Free, Winterpart, Crosby ass., 1979. • Crosby, P.B., Quality without tears, Winterpart, Crosby ass., 1981. • Cros by, P.B., Quality education system, Winterpart, Crosby ass., 1988. Management en Arbeid Nieuwe Stijl • Hart, W.J. ter, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Amsterdam, 1984.
Certificering van Kwaliteitssystemen • Falk, P.T.M. (e.a.), Certificatie in de Praktijk, Kluwer, Deventer, 1994. • Kerk.laan, L.A.EM., Certificatieplan MKB, Kluwer, Deventer, 1992. • Kanter, R., The ISO 9000 Answer book, Oliver Wight, New Port Beach, 1994. • Arnold, K., The new managers quide to ISO 9000, Free Press, New York, 1994.

Empowerment

Gerelateerde afbeelding

Vloeit voort uit het besef dat centrale sturing onmogelijk is; uitvoerend personeel moet daarom ‘in staat worden gesteld’ zelfstandig beslissingen te nemen; bij bemoeizuchtige chefs een loze kreet, in sommige bedrijven al sinds de oorlog heel gewoon. Flexibilisering Een even vaag als gekoesterd begrip met betrekking tot arbeid; externe flexibiliteit is het vermogen van een bedrijf om werknemers in te huren; interne flexibiliteit gaat over de inzetbaarheid van vast personeel; bij flexibiliteit vóór werknemers bepalen werknemers wanneer ze willen werken; bij flexibiliteit ván werknemers bepaalt de baas wanneer ze moeten werken; de tweede flexplek huren rotterdam groep is doorgaans lager opgeleid en wordt slechter betaald dan de eerste; voorstanders van flexibilisering zitten vooral in de eerste groep. Integraal management De laatste vijf jaar erg populair bij (semi)overheid; is alternatief voor het lijn/stafmodel; maakt middenmanagement verantwoordelijk voor een aantal doelen en stelt daarvoor de middelen ter beschikking. Intern ondernemerschap Heeft dezelfde achtergrond als empowerment; het stimuleren van denkkracht en creativiteit aan de basis; niet voor elk bedrijf geschikt; zou voor olieraffinaderijen een regelrechte ramp zijn. Just-in-time Uit Japan overgewaaide methodiek om de voorraad te beperken en toeleveranciers exact op tijd te laten leveren; was in de jaren tachtig de openbaring voor Amerikaanse en Europese autofabrikanten; nu vrij breed ingevoerd. Kennismanagement Wordt algemeen als zeer belangrijk beschouwd, ofschoon niemand de goede definitie van kennis heeft; volgens sommigen stroomt kennis als energie door computersystemen van bedrijven en verspreidt zich zo; anderen menen dat mensen kennisdragers zijn; volgens hen gaapt er een gat tussen data en kennis; alleen menselijke interpretatie en overdracht kunnen die flexplek huren amsterdam kloof dichten. Lerende organisatie Ligt in het verlengde van kennismanagement; werknemers zelf zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om hun werk zo goed mogelijk te doen; een open sfeer is onontbeerlijk; ‘buurten’ bij collega’s om ontbrekende kennis te vergaren is er een essentieel onderdeel van.

De zeven fasen in de ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De zeven fasen in de ontwikkeling van een organisatie worden hierna besproken. Fase 1: Groei door creativiteit Dit is de start- of pioniersfase van de organisatie, waarbij creativiteit de belangrijkste factor is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van product en markt. Er is in deze fase nauwelijks sprake van een formele organisatie. In de organisatie is veel informele communicatie aanwezig. Wanneer de organisatie sterk groeit ontstaat een leiderschapscrisis. Het is noodzakelijk de werkzaamheden meer te organiseren en te besturen. Het wordt duidelijk tijd voor een ander management. Fase 2: Groei door dirigeren Het nieuwe management flexplek huren rotterdam zal de nadruk gaan leggen op een sterke besturing of houdt zich bezig met het dirigeren van de organisatie om de uitbouw van de organisatie te realiseren. Organisatiemedewerkers worden in hun zelfstandig functioneren beperkt. Wanneer dit een langere tijd voortduurt, ontstaat een situatie waarbij organisatiemedewerkers of afdelingen een drang krijgen naar meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een autonomiecrisis. Fase 3: Groei door delegatie Door het instellen van meer autonomie in de organisatie ontstaat meer zelfstandigheid in de organisatie. Dit wordt verwezenlijkt door delegatie: het overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere niveaus in de organisatie. Het voordeel hiervan is dat organisatiemedewerkers meer gemotiveerd worden. De topleiding heeft het gevoel de touwtjes niet meer in handen te hebben. Het resultaat hiervan is een beheerscrisis. Fase 4: Groei door flexplek huren amsterdam coördinatie Om het verloren terrein te herwinnen zullen extra coördinatiemechanismen moeten worden ingebouwd. Het gevolg hiervan is dat er een toename zal zijn van communicatie en informatie; dat moet aan regels en procedures gebonden worden. De organisatie krijgt daardoor een onflexibel karakter. Een bureaucratische crisis tekent zich af.

De zendingsorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toch stelt Mintzberg dat de innovatieve organisatie de organisatievorm is van de tweede helft van de 2oste eeuw. Met name in relatief jonge bedrijfstakken zoals: de reclame, automatisering, filmindustrie, lucht en ruimtevaart en onderzoek, heeft deze organisatievorm een prominente plaats ingenomen.
6 De zendingsorganisatie Een zendingsorganisatie is gebaseerd op een sterke ideologie. Hiervan is sprake indien er bij de organisatieleden een uitgebreid systeem van waarden en overtuigingen bestaat dat deze organisatie onderscheidt van andere organisaties. Deze waarden en overtuigingen zijn diep verankerd in de organisatie. Er is sprake van charismatisch leiderschap. De vergaderruimte huren rotterdam doelstelling van de organisatie is duidelijk en inspirerend. Een ideologie kan over een van de hiervoor beschreven configuraties worden gelegd. Vaak gaat het hierbij dan om een ondernemers- of een innovatieve organisatie. Indien de ideologie de voornaamste drijfveer is ontstaat de zendingsorganisatie.
De zendingsorganisatie heeft de vorm van een amorfe massa (zie figuur 9.35). Er wordt in kleine eenheden door leden in dezelfde richting samengewerkt. Er bestaan weinig statusverschillen tussen de leden onderling. In de zuiverste vorm nemen de leden afwisselend elkaars werk over. De organisatie wordt bijeengehouden door standaardisatie van normen. In dit verband wordt er een groot belang gehecht aan selectie van nieuwe leden, indoctrinatie en vergaderruimte huren amsterdam socialisatie. Zendingsorganisaties kunnen zeer succesvol zijn omdat de organisatieleden geen conflicten kennen, zich volledig identificeren met de organisatie en zich hiervoor volledig inzetten. Het gevaar is aanwezig dat zendingsorganisaties geïsoleerd raken. Een voorbeeld van een zendingsorganisatie is de traditionele Israëlische kibboets.

Structurering

Gerelateerde afbeelding

Als we naar het omspanningsvermogen kijken zijn er altijd twee dimensies aanwezig: • de horizontale dimensie: het aantal direct ondergeschikten aan wie een leider leiding geeft. Dit wordt spanwijdte, spanbreedte of ‘span of control genoemd’; • de verticale dimensie: het aantal niveaus waaraan (in) direct leiding wordt gegeven. Het gaat hier om de mate waarin de wil van de leider tot de laagste organisatieniveaus doordringt. Dit wordt span diepte of ‘depth of control’ genoemd.
De grootte van het omspanningsvermogen wordt hoofdzakelijk door de volgende factoren bepaald:6 • de aard van de leider: deze is afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken en de deskundigheid van de leider en flexplek huren rotterdam de beschikbare tijd; • de aard van de medewerkers: het gaat hierbij om de persoonlijkheidskenmerken en de deskundigheid van de medewerkers; • de aard van de organisatie: deze is afhankelijk van de mate van delegatie, de ingebouwde communicatielijnen, de mate van planning, de toegepaste arbeidsverdeling, de organisatiecultuur en de besluitvormingsprocedures in de organisatie; • de aard van het werk: deze is afhankelijk van de variëteit, de complexiteit, de routinematigheid en de eenvormigheid van de te verrichten werkzaamheden; • het karakter van het werk: de vraag of het werk beleids- of uitvoeringsintensief van karakter is.
Uit deze factoren blijkt dat het omspanningsvermogen in iedere situatie apart bekeken moet worden. Wanneer zich een situatie voordoet dat een leider aan te veel ondergeschikten leiding geeft, kan op verschillende manieren naar een oplossing worden gezocht: • Meer delegatie van taken, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan het onderliggend niveau. De leider moet hierbij nog over voldoende mogelijkheden beschikken om de flexplek huren amsterdam gedelegeerde taken te controleren en bij te sturen. • Het toevoegen van een assistent-manager. Deze staat hiërarchisch onder de leider, maar is naar de ondergeschikten toe ten aanzien van uitvoerings-en/ofbeleidsmatige taken volledig bevoegd (zie figuur 9.8).

Organisatiegerichte methoden

Gerelateerde afbeelding

Uit onderzoek is tevens gebleken dat de mens in staat is om maximaal geconcentreerd te denken en te werken aan een zestal aandachtsgebie- aandachtsgebieden den tegelijkertijd. Belangrijk daarbij is dat de concentratie niet wegebt door onafgemaakt werk, wat is blijven liggen. Hiermee raak je je concentratie op de aandachtsgebieden kwijt. In een Personal Efficiency Program wat ontwikkeld is door het lnstitute for Business Technology bestaat de kern van dit probleem uit drie woorden: Doe het nu! Door dingen te doen die je nu kunt en moet doen onstaat een discipline, waardoor meer tijd overblijft voor de concentratie op de hoofdaandachtsgebieden.
Een organisatiegerichte flexplek huren rotterdam methode richt zich voornamelijk op het optima- organisatiegerichte methode Ier functioneren van de organisatie of onderdelen daarbinnen (bijvoor- organisatie of onderdelen beeld divisies, afdelingen en business units).
Risicomanagement Aan ondernemen zijn allerlei risico’s verbonden. Het bedrijfspand kan door een brand zwaar beschadigd worden, het computersysteem kan een aantal uren onbruikbaar zijn, de omzet van een bepaald product kan ernstig tegenvallen. Genoemde risico’s zijn niet allemaal van dezelfde orde. Risico’s kunnen gesplitst worden in twee categorieën: dynamische en statische risico’s. Van dynamische risico’s (ook wel speculatieve of ondernemingsrisi- dynamische risico’s co’s genoemd) wordt gesproken, wanneer het risico zowel tot winst als verlies kan leiden. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van een nieuw product of de investering in een nieuwe onderneming. Hiernaast onderscheiden we flexplek huren amsterdam statische risico’s (of zuivere risico’s). De- statische risico’s ze risico’s kunnen we herkennen doordat er uitsluitend negatieve consequenties aan verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn brand, overstroming of criminaliteit. In het kader van deze paragraaf willen we alleen ingaan op de statische risico’s.

Flexibele klantgerichte productie

Gerelateerde afbeelding

Traditioneel is in een organisatie het arbeidsproces in stukjes opgedeeld. Processen als productontwikkeling en het uitvoeren van een order worden in kleine deeltjes opgesplitst. Deze kleine deeltjes worden over de diverse afdelingen van een organisatie verspreid. De consequentie hiervan is dat er een traag en inflexibel systeem ontstaat. In stabiele markten is zo’n opdeling nog te verdedigen, in sterk veranderende markten niet meer. Hier draait het om flexibiliteit, kwaliteit en dienstverlening. Het gaat om het resultaat van het totale proces en niet om deeltjes daarbinnen.
Visie softwareleverancier van essentieel belang De Globe bv is de grootste ijzergieterij van Nederland. Onlangs heeft het bedrijf een nieuw flexplek huren rotterdam financieel informatiesysteem geïmplementeerd. Sinds begin jaren negentig dwingt de markt het bedrijf steeds flexibeler in te spelen op de wensen van klanten. Bij de selectie van het nieuwe systeem moest een keuze gemaakt worden tussen twee verschillende benaderingen, namelijk een bedrijfsbreed te implementeren totaaloplossing, of gespecialiseerde applicaties per bedrijfsproces. Gezien de toenemende druk op flexibele klantgerichte productie en de zwaardere eisen ten aanzien van leverbetrouwbaarheid is er gekozen voor een gespecialiseerde logistieke applicatie, die de steeds complexere productieprocessen het beste ondersteunt. De grote bedrijfsbrede oplossingen bieden weliswaar meer zekerheid op het gebied van integratie, maar hebben anderzijds beperkingen in hun functionaliteit per toepassingsgebied. Het was onmogelijk een systeem te kiezen dat over vijf jaar nog steeds tegemoet zou komen aan al de wensen. Daarom vond het bedrijf het belangrijk dat de softwareleverancier een duidelijke visie heeft op ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, en ruimte biedt om met de inrichting en het gebruik van het flexplek huren amsterdam product te anticiperen op veranderingen. De voordelen van het nieuwe informatiesysteem zijn in twee categorieën samen te vatten. Enerzijds hebben ze betrekking op efficiency, anderzijds op een optimale informatievoorziening. Door een reorganisatie van het administratieve proces en het beter functionerend financieel informatiesysteem, is de afdeling van vijftien naar tien medewerkers afgeslankt. Tegelijkertijd worden de maandelijkse resultaten in de helft van de tijd berekend. Deze tijdsreductie heeft een belangrijke invloed op de interne informatievoorziening, omdat daardoor operaties eerder kunnen worden bijgestuurd en er alerter gereageerd kan worden op marktontwikkelingen.

Organisatie van creativiteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ofschoon iedereen erkent dat het aanwezig zijn van creatieve managers en medewerkers van levensbelang is voor de continuïteit van een organisatie, blijkt echter dat veel grote organisaties onbedoeld de ontplooiing van hun medewerkers, en daarmee hun innovatiepotentieel, afremmen. Volgens E. Raudsepp, van het Amerikaanse adviesbureau Princeton Creative Research, staren bedrijven zich blind op de verbetering van productiviteit en kwaliteit, terwijl de creativiteit nauwelijks wordt bevorderd. Creativiteit is hierop juist van invloed, aangezien creativiteit: • de kwaliteit van oplossingen voor organisatieproblemen verbetert; • de weg wijst naar winstgevende innovaties; • de mensen motiveert; • persoonlijke vaardigheden op een hoger niveau brengt; • als katalysator optreedt voor de prestaties van groepen.
Creatieve managers hebben middelen tot hun beschikking om de vernieuwingszin, en daarmee de prestaties van zowel de flexplek huren rotterdam organisatie als de medewerkers te stimuleren en te verbeteren. In figuur 6.24 wordt de organisatie van creativiteit onder de loep genomen.
Toelichting: a Betrokkenheid van het topmanagement Betrokkenheid en steun van het topmanagement is een vereiste om creativiteit te organiseren in de hele organisatie. Deze ‘commitment’ wordt onder meer zichtbaar door het beschikbaar stellen van budgetten voor georganiseerde creativiteit en door het tonen van belangstelling voor ideeën. Dit kan geschieden door middel van een actieve participatie en evaluatie van de georganiseerde creativiteit. b Management van ideeën Het gaat hierbij om het ontwikkelen van methoden voor het stimuleren van flexplek huren amsterdam ideeënontwikkeling maar ook het er op na houden van een positieve houding ten aanzien hiervan. Dit uit zich in het scheppen van een creatief klimaat. Er kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een ideeënbussysteem, het systematisch registreren en evalueren van ideeën of het bij elkaar harken van ‘rare’ ideeën. Het afkraken van kersverse ideeën is uit den boze.